Chileense groente producenten experimenteren met Nederlandse IPM oplossingen

Door toegenomen ziektedruk en een beperkt pakket toegestane bestrijdingsmiddelen zijn Chileense fruit- en groenteproducenten actief op zoek naar alternatieven voor traditionele gewasbescherming. Samen met Koppert organiseerde de ambassade daarom een demonstratieproject om Integrated Pest Management (IPM) te introduceren aan een breed Chileens publiek van producenten en landbouwautoriteiten. Twee paprikaproducenten stelden aan Koppert een deel van hun kas ter beschikking en Koppert heeft hier gedurende zes maanden IPM geïntroduceerd.  Ter afsluiting werd er een ‘Dia del Campo’  georganiseerd om de resultaten te presenteren. De aanwezige partijen zagen de voordelen in van de IPM management voor zowel consument, werknemer als het milieu.

De Chileense landbouwsector is qua middelen gebruik conservatief en vertrouwt met name nog op chemische plaagbestrijding, mede doordat de voornaamste afzetmarkten China en de VS wat minder strikt zijn betreft middelengebruik. Toegenomen resistentie, het beperkte middelenpakket en een versterkte focus op duurzaamheid geven een impuls aan alternatieven als IPM. In de noordelijke horti-hub Arica maken zaad- en groenteproducenten al jaren gebruik van de biologische bestrijders van Koppert. In de rest van het land echter nog maar nauwelijks, terwijl ook hier IPM een oplossing kan bieden in de strijd tegen ziekten en plagen.

Beeld: ©STG-LNV

Regionale privaat-publieke initiatieven

Voor het pilotproject is samengewerkt met het privaat publiek-regionale programma PerFruts, dat gefinancierd wordt door CORFO (Chileense RVO). Zij zijn vooral actief is in de centrale Valparaiso regio. Groenteproducenten in deze regio lijden onder de toegenomen plaagdruk van met name trips en bladluis, enkele producenten zijn genoodzaakt hun kassen te ruimen vanwege deze plagen.

Tijdens het pilotproject bij de twee paprikatelers werd tijdens de zes maanden durende gewascyclus een breed scala van IPM producenten toegepast.  Zo werden er vangplaten opgehangen, biologische bestrijding via irrigatie toegediend en werden er wekelijks natuurlijke vijanden (insecten) losgelaten. De resultaten werden aan de hand van een dagelijkse monitoring bijgehouden. Naast de data waren ook de resultaten duidelijk zichtbaar in de proefkas in vergelijking me de rest van de kassen. Tijdens de Dia del Campo kregen de aanwezigen naast de presentatie van de resultaten ook een demonstratie hoe de producten worden uitgezet.

Kansen fruitteelt

Naast een breed scala voor de groenteteelt werkt Koppert ook aan markttoegang voor producten die geschikt zijn voor IPM in de fruitteelt. In tegenstelling tot de bescheiden groentesector heeft Chili een grote fruit sector die gericht is op export. Samen met de SAG (Chileense NPPO) kijkt het LAN team naar markttoegang voor verschillende nieuwe IPM producten uit Nederland.

Beeld: ©STG-LNV