OESO-landbouwwerk biedt ook praktische richtlijnen voor het agrobedrijfsleven

Deel 1: OESO-codes voor het testen van tractoren en andere landbouwvoertuigen. Gelijke productstandaarden zorgen voor het makkelijker maken van handel tussen landen.  Binnen de OESO bestaat sinds 1959 een programma – the Tractor Codes - waarbij tractoren en landbouwvoertuigen worden getest volgens geharmoniseerde testrichtlijnen. Op deze manier wordt de handel in tractoren makkelijker gemaakt.

De eerste standaardcode voor tractoren werd in 1959 goedgekeurd, en sindsdien zijn de codes uitgebreid tot bosbouwtrekkers en andere kenmerken van prestaties, veiligheid en geluid. De tractorcodes worden regelmatig bijgewerkt. Voor 1959 gebruikten landen verschillende testmethoden en waren de resultaten niet altijd vergelijkbaar.

OESO landbouwwerk

In elk land volgen de nationale stations die belast zijn met het testen van trekkers de OESO-codes bij het uitvoeren van hun tests en leggen zij de resultaten ter goedkeuring voor aan de OESO. De resultaten van goedgekeurde tests worden gepubliceerd en gebruikt door fabrikanten, verkopers en gebruikers van tractoren en andere landbouwvoertuigen. Samenvattingen van de testresultaten zijn beschikbaar via een online database.

Sinds de vaststelling van de codes zijn meer dan 2.000 tractoren getest op hun prestatiekenmerken en zijn 10.000 varianten van deze tractoren getest op geluidsmeting op de bestuurdersplaats of op de bescherming van de bestuurder bij het omvallen van de trekker.

Meer informatie over de tractorcodes: OECD Tractor Codes - Improving farm tractor safety standards worldwide