Economische missie klimaattechnologie naar België met minister Schreinemacher

Bent u actief in groene waterstof, klimaatneutrale bouw, duurzame mobiliteit of toekomstgerichte landbouw? En heeft u interesse in de groeiende markt voor klimaattechnologie in België? Neem dan van 20 tot en met 22 juni 2023 deel aan de economische missie klimaattechnologie naar België. Deze missie staat onder leiding van minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Liesje Schreinemacher. Ingrid Thijssen, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, is zakelijk missieleider.

Het stadhuis van Brussel
Beeld: ©Arjan Almekinders/CC BY-NC-ND 2.0

Tijdens deze missie ontdekt u de mogelijkheden van de Belgische markt. U maakt kennis met belangrijke spelers en potentiële partners binnen uw vakgebied. Ook biedt de missie u de mogelijkheid om te spreken met vertegenwoordigers van de Europese Unie. Zo krijgt u meer inzicht in toekomstige ontwikkelingen en kansen in de EU en in de EU-regelgeving. Het doel van deze missie is om de samenwerking en kennisuitwisseling tussen België en Nederland te verstevigen met het oog op een duurzame toekomst.

Deze missie vindt plaats parallel aan het staatsbezoek van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima aan België.

Waarom deelnemen?

Tijdens de missie krijgt u de kans om:uw netwerk uit te breiden met belangrijke spelers in de Belgische markt en op Europees niveau;

 • inzicht te krijgen in Belgische klimaattechnologie-ontwikkelingen op het gebied van groene waterstof, bouw, landbouw en mobiliteit;
 • kennis te delen met private en publieke partners over groene waterstof, klimaatneutraal bouwen, duurzame mobiliteit en toekomstgerichte landbouw;
 • te spreken met Belgische stakeholders over innovatieve oplossingen in de strijd tegen klimaatverandering;
 • marktkansen en mogelijkheden voor samenwerking te onderzoeken;
 • mogelijke opdrachtgevers te ontmoeten.

Kansen in België voor Nederlandse bedrijven 

Nederland en België staan als sterk geïndustrialiseerde en dichtbevolkte landen voor de uitdaging om: 

 • steden en industrie te verduurzamen;
 • tegen 2050 klimaatneutraal te zijn.

Steeds meer bedrijven omarmen de Net Zero-agenda van de EU om het klimaatakkoord van Parijs uit te voeren. Technologische oplossingen zijn belangrijk om deze transitie mogelijk te maken. Dit biedt kansen voor het Belgische en Nederlandse bedrijfsleven.

Beide landen zijn koploper in Europa op het gebied van circulaire economie en hebben een innovatief bedrijfsleven. Daarnaast dragen vooraanstaande kennisinstellingen technologische oplossingen aan voor een duurzame toekomst en schone leefomgeving. Door samenwerking en krachtenbundeling kunnen Nederlandse en Belgische spelers hun gezamenlijke concurrentiepositie in de wereld vergroten. De klimaat- en energietransitie biedt vooral kansen voor de sectoren waterstof, landbouw, bouw en mobiliteit.

Voor wie?

Deze economische missie is voor Nederlandse organisaties die actief zijn in:

 • de maakindustrie groene waterstof;
 • klimaatneutrale woning- en utiliteitsbouw;
 • slimme en duurzame mobiliteit;
 • toekomstgerichte landbouw.

Wij brengen tijdens deze economische missie organisaties uit deze 4 sectoren samen om met elkaar te spreken over samenwerking en over een snellere transitie naar een klimaatneutrale samenleving en industrie.

Het programma biedt ook de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen en te spreken met bedrijven, kennisinstellingen en vertegenwoordigers uit de politiek. Zo slaat u de brug tussen uzelf en organisaties die de toekomst van de sector mede bepalen. Dit kan leiden tot mogelijkheden voor samenwerking en zakendoen in de toekomst. 

Per sector bieden wij een maatwerkprogramma (zie onderstaand).

De aandacht ligt op organisaties die innoveren en helpen bij de verduurzaming van hun sector. Meer specifiek kan dit gaan om: 

 • de opwekking en toepassing van groene waterstof voor de energietransitie;
 • de ontwikkeling van nieuwe, duurzame materialen en technieken;
 • de vermindering van CO2-uitstoot in de 4 sectoren; 
 • het verminderen van de negatieve gevolgen van landbouw voor natuur en milieu.

Wij nodigen in het bijzonder vrouwelijke ondernemers, start-ups en kennisinstellingen uit om deel te nemen.

Programma

We bieden een maatwerkprogramma voor iedere sector, aan deelnemende bedrijven. Op hoofdlijnen bestaan die programma's uit de volgende onderdelen.

Dinsdag 20 juni 2023:

welkomstreceptie onder leiding van private missieleiders

Woensdag 21 juni 2023:

Dutch Belgian Climate Tech Forum – Global Challenges, Smart Solutions

 • Als onderdeel van deze missie, organiseert de Nederlandse ambassade in België dit grootschalige Dutch Belgian Climate Tech Forum. Dit in samenwerking met brancheorganisaties en Belgische en Nederlandse private spelers.
 • Het forum biedt de perfecte mogelijkheid aan bedrijven, kennisinstellingen en overheden om kennis uit te wisselen en nieuwe inzichten op te doen over klimaatneutraal bouwen, toekomstgerichte landbouw, slimme en duurzame mobiliteit en groene waterstof.
 • Liesje Schreinemacher, onze minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, opent het forum officieel. Daarna volgt een gevarieerd programma met informatieve break-outsessies voor uw vakgebied, een-op-een-matchmaking met mogelijke zakenpartners en netwerken met professionals uit de industrie.
 • De dag sluiten wij af met een handelsdiner op locatie.
 • Het meer gedetailleerde programma vindt u onder 'Maatwerkprogramma's per sector'.

Donderdag 22 juni 2023:

Bedrijfs- en/of sitebezoeken per sector

Maatwerkprogramma's per sector
Bekijk de maatwerkprogramma's per sector via onderstaande links.

Maatwerkprogramma Groene Waterstof bij de Economische missie Climate Tech naar België

Maatwerkprogramma Klimaatneutrale Bouw bij de Economische missie Climate Tech naar België

Maatwerkprogramma Duurzame Mobiliteit bij de Economische missie Climate Tech naar België

Maatwerkprogramma Toekomstgerichte Landbouw bij de Economische missie Climate Tech naar België

Kosten en deelname

Deelname kost € 500 per organisatie (maximaal 2 deelnemers per organisatie). Bij meer dan 2 deelnemers betaalt u € 250 per extra deelnemer. Iedere deelnemer meldt zich apart aan.

Reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening. Er wordt transport ter plaatse voorzien.

Aanmelding

Meld u aan voor deze economische missie. U kunt zich aanmelden tot 21 april 2023. 

De voertaal is Nederlands. Tijdens het Climate Tech Forum (woensdag 21 juni) regelen wij simultaanvertaling bij Franstalige sprekers.

Mocht de aanmeldtermijn worden verlengd en u meldt zich na 21 april aan'', dan is deelname aan de individuele matchmaking niet gegarandeerd.

Deelname aan deze missie staat uitsluitend open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die passen binnen de genoemde opzet en inhoudelijke focus van deze missie. Aanmelding en de automatische ontvangstbevestiging betekent daarom niet dat u automatisch bent toegelaten tot deze missie. U ontvangt een definitieve bevestiging van uw deelname na sluiting van de aanmeldperiode.

Organisatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert deze missie in nauwe samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Nederlandse ambassade in Brussel en het Nederlands consulaat-generaal in Antwerpen.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze missie? Neem dan contact op met:

Karin Schipper, projectmanager missies RVO,
E: karin.schipper@rvo.nl

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De Nederlandse overheid hecht belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en onderschrijft de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Hierin zijn de MVO-normen voor internationaal actieve ondernemers vastgelegd.

Het naleven van deze OESO-richtlijnen is een van de voorwaarden om deel te kunnen nemen aan deze missie. Om te kunnen beoordelen of uw organisatie voldoet aan deze voorwaarden, vragen wij u om na aanmelding een MVO-zelfscan in te vullen.

In opdracht van:
Ministerie van Buitenlandse Zaken