Frankrijk : combinatie zonnepanelen en landbouw in de versnelling

Deze maand werd in het Franse parlement een wetstekst aangenomen die de randvoorwaarden vastlegt voor de combinatie van zonnepanelen en landbouw, het zogenaamde ‘Agrivoltaïsme’. Daarmee staat het stoplicht op groen voor een versnelling van de uitbreiding van deze praktijk, en grote bedrijven spelen daar nu op in.

Beeld: Domaine de Nidolères Tresserre

Definitie Agrivoltaïsme

De nieuwe wetgeving geeft aan: ‘Een agrivoltaïsche installatie is een installatie voor elektriciteitsproductie die gebruik maakt van de stralingsenergie van de zon en waarvan de modules zich bevinden op een landbouwperceel waar zij op duurzame wijze bijdragen aan de installatie, het onderhoud en de ontwikkeling van de landbouwproductie’.

Om als agrivoltaïsch te worden beschouwd, bepaalt de tekst: ‘een installatie moet ten minste een van de volgende diensten rechtstreeks aan het landbouwperceel leveren, door een landbouwer een aanzienlijke landbouwproductie en een daaruit voortvloeiend inkomen te garanderen.’ , namelijk:

  • Aanpassing aan klimaatverandering voor de teelt van gewassen door opwek (en gebruik) van duurzame zonne-energie.
  • Verbeteren dierenwelzijn doordat de schaduw van de zonnepanelen zorgt voor beschutting en op die manier helpt tegen hittestress vee
  • Betere bescherming tegen weersextremen, zoals hagel

 De definitie bepaalt dat een installatie niet als agrivoltaïsch kan worden beschouwd indien zij ‘aanzienlijke schade’ aan een of twee van de bovengenoemde diensten zou veroorzaken. Een installatie kan evenmin als agrivoltaïsch worden beschouwd indien zij niet toelaat dat de landbouwproductie de hoofdactiviteit op het landbouwperceel is.

Bijkomend voordeel is dat agrivoltaïsme in sommige gevallen kan zorgen dat de gewasopbrengst en de kwaliteit van het gewas verbeteren doordat de schaduw van de zonnepanelen een deel van de stress op de planten door hoge temperaturen en UV-schade vermindert.

Sun'Agri en Iberdrola vormen een industrieel partnerschap

Binnen het partnership tussen de twee bedrijven zal de van oorsprong Spaanse multinational Iberdrola verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling, bouw, financiering en exploitatie van de agrivoltaïsche energiecentrales, terwijl het Franse bedrijf Sun'Agri zijn agronomische expertise zal leveren tijdens de ontwerpfase en vervolgens verantwoordelijk zal zijn voor het besturen van de zonnepanelen, samen met de boeren.

Versnelling ontwikkeling van agrivoltaïsme in Frankrijk

Sun'Agri, een Franse pionier op het gebied van agrivoltaïsme, en de Spaanse producent van hernieuwbare energie Iberdrola zijn dit industrieel partnerschap aangegaan om de ontwikkeling van agrivoltaïsme in Frankrijk te versnellen. Zij willen de ontwikkeling van nieuwe projecten bespoedigen die landbouwactiviteiten combineren met de productie van groene stroom, met name in gebieden en gewassen die te kampen hebben met klimatologische dreigingen.

In 2023 meer dan 20 boerderijen uitgerust met zonneschermen

Na 12 jaar R&D bestaat de technologie van Sun'Agri uit mobiele zonneschermen die boven gewassen worden geplaatst, op voldoende hoogte om de doorgang van landbouwmachines mogelijk te maken. Ze worden bestuurd met behulp van op maat gemaakte algoritmen, zodat ze kantelen volgens de zon- of schaduwbehoeften van elk gewas.

In 2023  worden deze toepassingen op meer dan twintig boerderijen in Frankrijk ingezet.

"Door een partnerschap te ondertekenen met een speler met het formaat van Iberdrola, vergroten we aanzienlijk ons vermogen om versneld agrivoltaïsme te ontwikkelen waar dat nodig is in Frankrijk", aldus Cécile. Magherini, plaatsvervangend CEO van Sun'Agri.

Iberdrola van zijn kant wil zich met dit partnerschap en investering positioneren als een leidende speler in agrivoltaïsme in Frankrijk.