Nederlandse kennis voor verdubbeling van Bulgaarse groenten en fruit productie

‘ Kennis en ervaring delen is een manier om vooruit te komen’ aldus de Bulgaarse vice-minister van landbouw Georgi Sabev tijdens de Nederlandse tuinbouwmissie tussen 10 en 13 oktober dit jaar. De delegatie bestond uit 14 organisaties uit de publieke en private sector, en werd geleid door Guido Landheer, plaatsvervangend directeur-generaal van het ministerie van LNV.

Bulgarije heeft grote ambities voor de groenten en fruit sector: binnen vijf jaar wil het land de binnenlandse productie verdubbelen. Om dit te verwezenlijken hoopt Bulgarije gebruik te kunnen maken van de hoogontwikkelde Nederlandse sector. Het is daarom dat Nederland in juli dit jaar al een delegatie met twee Bulgaarse viceministers verwelkomde. Onder andere tuinbouwvakbeurs Green Tech en de Universiteit Wageningen werden bezocht. In een overleg met LNV secretaris-generaal Jan-Kees Goet werd de mogelijkheid van een Nederlandse handelsmissie naar Bulgarije besproken. De verwachting was dat tijdens deze missie de juiste samenwerkingsverbanden geïdentificeerd zouden worden.

#NLxBGHorticulture

Tussen 10 en 13 oktober dit jaar was het al zover. Op 11 oktober stond een bezoek aan het Intelifresh congres in Bulgaarse hoofdstad Sofia op het programma. Intelifresh, het grootste congres voor de Bulgaarse groenten en fruit sector stond ditmaal volledig in het teken van de Bulgaars-Nederlandse samenwerking. Vice-minister Todor Dzhikov sprak in een keynote speech over het beschikbare EU budget uit het herstel- en veerkrachtplan dat Bulgarije uit Brussel ontvangt. En dat dit kansen biedt voor de ontwikkeling van de sector. Daarnaast sprak hij over de steeds grotere uitdagingen waar producenten voor staan. Ook Guido Landheer sprak in zijn speech over deze uitdagingen, en over het belang van samenwerking om die uitdagingen het hoofd te bieden. 
 Aansluitend vond een gelegenheid tot match-making plaats: in korte business to business (B2B) ontmoetingen kregen Bulgaarse bedrijven de mogelijkheid om kennis en ideeën uit te wisselen en zich te oriënteren op mogelijke samenwerking.
 Samenwerking was ook het thema van de afsluitende tafeldiscussie tussen viceminister Sabev, de Bulgaarse sectororganisaties en aan Nederlandse zijde Plv. DG Guido Landheer en de vertegenwoordigers van de bedrijfsdelegatie.  In een presentatie van NLWorks werd uitgelegd hoe zo’n samenwerking eruit zou kunnen zien in het Partners in International Businessmodel (PIB).

Fruit

Bedrijfsbezoeken

De volgende dag, 12 oktober, bracht de delegatie een aantal bedrijfsbezoeken. In Sofia werd een ambitieuze groenten- en fruitverpakker bezocht. In Plovdiv werd een fruitkweker actief in zowel de glastuinbouw als boomgaarden bezocht. Het voor de Bulgaarse markt vooruitstrevende bedrijf werkt al samen met een aantal Nederlandse bedrijven en zou deze samenwerkingen graag verdiepen en uitbreiden om de uitdagingen van het moment het hoofd te bieden.
 Het lunchprogramma werd verzorgd door de Agrarische Universiteit Plovdiv in samenwerking met de Universiteit Wageningen. De universiteiten werken op Europees niveau samen en onderzoeken de mogelijkheden tot verdieping. Bijvoorbeeld in de vorm van een studieprogramma voor Bulgaarse professionals. De delegatie kreeg een rondleiding over de campus en werd ingelicht over de rijke historie van de Bulgaarse groenten- en fruitteelt.
De missie leverde een aantal aanknopingspunten voor eventuele B2B samenwerkingen op. Bovendien schetste het bezoek een goed beeld van de Bulgaarse praktijk. De essentiële basis voor verdere Bulgaars-Nederlandse samenwerking .