'Efficiënter watergebruik is uitdaging voor Zuid-Afrika'

Efficiënter gebruik van water, dat is een van de grote uitdagingen van de landbouw in Zuid-Afrika. De klimaatverandering maakt dit nog eens extra opportuun. Dat zegt landbouwattaché Emiel Mulder. Sinds afgelopen zomer maakt hij deel uit van het landbouwteam op de Nederlandse ambassade in Pretoria.

Emiel Mulder
Emiel Mulder

Emiel Mulder werkte afgelopen vijf jaar bij RVO waarvan de laatste drie jaar als Business Development Coördinator China. Het beter positioneren van het Nederlandse bedrijfsleven in China was zijn kerntaak. Hij voerde marktstudies uit, organiseerde seminars en begeleidde handelsmissies. Daarvoor had hij vaak te maken met het landbouwteam op de ambassade in Peking. “Dat team heeft mij enthousiast gemaakt voor het werk van de landbouwteams. Toen deze vacature voorbijkwam in Zuid-Afrika zag ik dit als een prachtige kans.”

Landbouw doet ertoe

Na zijn middelbare school werkte hij een half jaar op een agrarisch bedrijf in Australië. Zwaar, maar vooral nuttig werk. “Iedereen heeft voedsel nodig, de landbouw is een sector die er echt toe doet. Daar kwam ik toen achter. Het wereldwijde netwerk van landbouwteams draagt daar aan bij.”

Meer voedselzekerheid

Deze landbouwteams willen een bijdrage leveren aan de voedselveiligheid en voedselzekerheid in de landen waar zij actief zijn, zegt hij. “Zoals hier in Zuid-Afrika waar goed en voldoende voedsel voor veel inwoners niet vanzelfsprekend is. Kenmerkend voor de landbouwsector in dit land is enerzijds een sterk commercieel segment met zeer professionele bedrijven en opkomende boeren anderzijds. Bij deze laatsten zit nog veel energie en ruimte om verder te ontwikkelen. Het is onze taak daar Nederlandse bedrijven bij te betrekken.”

Studie Internationale betrekkingen

Hij heeft veel gereisd, deze passie begon tijdens zijn studie internationale betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is daarnaast enkele keren reisleider geweest bij een touroperator die groepsreizen organiseert. In de landen ten zuiden van de Sahara was hij nog nooit geweest. “Voor mij en mijn vrouw is dit land onbekend en daarom extra interessant. Het landschap is prachtig, ook om te hiken, een passie van mij.”

Hiken in de Drakensbergen
Hiken in de Drakensbergen

Verschillende bevolkingsgroepen

Mulder is zich aan het verdiepen in de geschiedenis van Zuid-Afrika. Hij ervaart dat er een groot verschil is tussen arm en rijk en dat het moeilijk is om iedereen vanwege de hoge werkloosheid bij het arbeidsproces te betrekken.  “Dat neemt niet weg dat ik alleen maar vriendelijke mensen ontmoet. Zuid-Afrikanen verwelkomen je, ze vinden het prachtig dat je in hun land komt werken. De uitdagingen in Zuid-Afrika zijn groot, bijvoorbeeld met de energievoorziening en de gevolgen van de klimaatverandering. Ondanks deze uitdagingen laten veel Zuid-Afrikanen zien dat ze inventief zijn en kijken naar wat er wel kan.

Opleidingsplek

Mulder is landbouwattaché in opleiding. Komende twee jaar werkt hij onder supervisie van de ervaren landbouwraad Niek Bosmans. “Ik draai mee in projecten van het landbouwteam en ben verantwoordelijk voor een aantal eigen activiteiten. Leren door te doen, vallen en opstaan. En hopelijk na twee jaar zo ervaren dat ik elders in de wereld als landbouwraad aan de slag kan. Dat is mijn wens, maar eerst hier in Zuid-Afrika flink aan het werk.” Dat gaat hij doen samen met de rest van het landbouwteam in Pretoria: Bernard Likalimba, Dalene Breytenbach en Niek Bosmans.”

Landbouwteam Zuid-Afrika
Landbouwteam in Pretoria: (v.l.n.r) Emiel Mulder, Niek Bosmans, Dalene Breytenbach en Bernard Likalimba.

Klimaatverandering en water

Genoeg te doen, zegt hij. Bijvoorbeeld op het gebied van agrarisch watergebruik. De land- en tuinbouw verbruikt 60% van het beschikbare water. “Vanwege klimaatverandering wordt dit een steeds groter probleem. Het gebruik van water moet en kan efficiënter. Nederlandse bedrijven kunnen hierbij ondersteuning bieden.”

'Circa 40% van de Zuid-Afrikanen is werkloos. Meer werkgelegenheid is daarom essentieel. De tuinbouw is daarvoor een van de aangewezen sectoren'

Bedekte tuinbouw

Uitbreiding van het areaal bedekte tuinbouw biedt hierbij perspectief. Een zogeheten Impactcluster van een zestal Nederlandse tuinbouwbedrijven en twee Zuid-Afrikaanse bedrijven is al actief in Zuid-Afrika. Samen bouwden zij de afgelopen maanden een demonstratiekas in Stellenbosch, niet ver van Kaapstad. Deze wordt op 20 oktober officieel geopend.

Het Horti Demo Centre bij Stellenbosch
Het Horti Demo Centre bij Stellenbosch

Verspreiding van kennis

De demokas moet een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een productieve en duurzame tuinbouwsector in de wijde omgeving van Stellenbosch. Mulder: “In de kas wordt geproduceerd met minder input van water, bestrijdingsmiddelen en meststoffen. Via trainingen aan boeren, studenten en landbouwvoorlichters wordt de opgedane kennis verspreid.”

Opening Horti Demo Center

De opening van het Horti Demo Center vindt plaats op 20 oktober bij de Universiteit van Stellenbosch. Alle betrokken stakeholders zullen aanwezig zijn bij de viering van deze mijlpaal. Het impactcluster kan trots zijn op de opening van het centrum, er is afgelopen jaren hard aan gewerkt. Belangstellende bedrijven zijn welkom om aanwezig te zijn en kunnen zich melden via pre-lnv@minbuza.nl

Werkloosheid

De opzet is niet om de werkzaamheden in de kas volledig te automatiseren, zegt Mulder. “Circa 40% van de Zuid-Afrikanen is werkloos. Meer werkgelegenheid is daarom essentieel. De tuinbouw is daarvoor een van de aangewezen sectoren. Het tuinbouwcluster heeft een op maat gemaakte kas ontwikkeld voor de West Kaap. Er zijn nog veel mogelijkheden om de duurzame voedselproductie uit te breiden waarmee naast de productie van veilig en gezond voedsel ook veel banen kunnen worden gecreëerd. Dat is een van de prioriteiten van de overheid.”

Landbouwwerkgroep

Mulder biedt komende periode onder meer ondersteuning aan dit Nederlands/Zuid-Afrikaanse samenwerkingsverband. Ook gaat hij aan de slag met de bilaterale landbouwwerkgroep. Deze werkgroep houdt zich bezig met markttoegang, import en export van agrarische producten, klimaatslimme landbouw, landrechten, energietransitie en integrale gebiedsontwikkeling. “Voor de agrarische samenwerking tussen beide landen is deze werkgroep van essentieel belang. De werkgroep komt nu een keer per jaar bij elkaar. Onder de overkoepelende werkgroep is afgesproken dat subwerkgroepen vaker bij elkaar komen voor bijvoorbeeld fytosanitaire en veterinaire zaken. Daar ga ik me voor inzetten.”

Leren van Zuid-Afrika

De Nederlandse agrofoodsector kan een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de landbouw in Zuid-Afrika, zegt Mulder. “Dat geldt ook andersom. Op het terrein van digitalisering loopt een aantal Zuid-Afrikaanse bedrijven voorop. Als het gaat om landbouw denk ik dan aan ervaringen met combinatieteelt van gewassen, zoals intercropping. Met die vorm van voedselproductie kan het gebruik van chemische middelen omlaag én het levert een bijdrage aan de biodiversiteit. Daar kunnen we in Nederland van leren.”

Contact

E-mail: pre-lnv@minbuza.nl
Phone: +27 12 4254570
Twitter: @Agri_NLinSA