Economische resultaten Franse landbouw 2021

Het Franse nationale instituut voor statistiek en economische studies INSEE heeft in juli van dit jaar de voorlopige economische cijfers over 2021 gepresenteerd. De economische resultaten van de Franse landbouw in 2021 verbeterden, na een moeilijk 2020 en vóór de piek in de kosten in 2022, als gevolg van de oorlog in de Oekraïne.

Beeld: natannan23

Een stijging van 11,5% van het resultaat

Volgens INSEE steeg de Franse landbouwproductie in 2021 in waarde met 7,7%. Deze sterke stijging wordt vooral bepaald door stijgende grondstoffenprijzen. De waardestijging van de landbouwproductie was vooral opvallend voor de gewasproductie (+12,0%). Met name die van granen, die met de helft steeg, gestimuleerd door de gecombineerde stijging van volumes en prijzen. Daarentegen kende de wijnproductie een aanzienlijke volumedaling (–17,6%). De waarde van de dierlijke productie groeide in een gematigd tempo (+1,7%), waarbij hogere prijzen de lagere volumes compenseerden.

Tegelijkertijd stegen de kosten voor boeren met 3,3%, voornamelijk als gevolg van hogere energie- en veevoerprijzen. Onder invloed van de forse stijging van de productiewaarde en de minder uitgesproken stijging van de kosten nam het resultaat van de agrarische branche sterk toe. INSEE kondigt met de voorlopige cijfers hogere resultaatindicatoren aan: met een stijging van 11,5% van de bruto toegevoegde waarde per activum (inclusief subsidies), na een daling van 1,1% in 2020 en 15,4% netto.

Beeld: Jordan Holiday

Boom- en wijnbouw getergd door vorst

In een analyse van de resultaten van de Franse landbouw over 2021 stelt de Franse landbouwkamer (Chambres d’agriculture France) dat we in 2021 uit de Covid-19-crisis kwamen en de landbouwactiviteit werd gestimuleerd door het herstel van de vraag op de binnenlandse en exportmarkten. De groei was niet algemeen en twee sectoren hebben te maken gehad met slechte weersomstandigheden: de boomkwekerij en de wijnbouw. Bovendien is het moeilijk om bij de vrij gunstige resultaten voor de landbouw in 2021 voorbij te gaan aan de huidige situatie: “De oorlog in de Oekraïne doet vrezen voor moeilijkheden voor de hele nationale agro-industrie”, zo leest men in die nota.

Stijging van de landbouwprijzen

Wel kunnen we enkele lessen trekken uit de cijfers voor 2021:

  • De goede resultaten van 2021 hebben de positie van de Franse landbouw in Europa verstevigd. Het land behaalde de hoogste toegevoegde waarde in de landbouw in de Europese Unie met 35,1 miljard euro bruto, gevolgd door Italië (32,7 miljard euro), Spanje (29,7 miljard) en Duitsland (19,4). Het rapport stelt dat Polen met 8,5 miljard euro nu Nederland (10,8) op de hielen zit.
  • In 2021 was de landbouwsituatie gunstig voor alle Franse regio's, met uitzondering van de regio Provence-Alpes-Côte d'Azur, waar de resultaten met 4,3% daalden tot 33.300 euro per activum als gevolg van de impact van vorstperiodes in het voorjaar op de fruit- en wijnproductie in de regio . Boven aan de lijst zagen de regio’s Ile-de-France en Centre-Val de Loire hun waarde per activum respectievelijk stijgen met 52,8% (tot 101.600 euro) en 38,9% (tot 105.000 euro).
  • In 2021 profiteerden de vollegrondsgewassen van uitzonderlijke economische omstandigheden: met een toename van de wereldwijde vraag en een daling van het aanbod van concurrenten die last hadden van zeer ongunstig weer. Zo steeg de graanproductie met 17,2% in volume en 28,8% in prijs. Voor oliehoudende zaden was de groei respectievelijk 6,7% en 44,2%.
  • Wijnbouw weegt zwaar in de Franse landbouw met een productie van 7,9 miljard euro aan wijnen met herkomstbenaming, de zgn. appellation d’origine (+ 9,1% in prijs) en 2,6 miljard euro aan reguliere wijnen (+ 4,5 % in prijs). Door de vorstperiodes was er echter minder volume, met een daling van respectievelijk 15,5% en 23%.
  • De boomkwekerij werd ook getroffen door perioden van strenge vorst. De productie daalde met 17% in volume en steeg met 11,3% in prijs.
  • Wat de dierlijke productie betreft, komen de binnenlandse vleesmarkten weer op gang na een moeilijk 2020. De volumes daalden met 2,1%, te weten: met 3,2% voor volwassen runderen, met 2,5% voor varkens, met 2% voor schapen-geiten, met 1,3% voor kalveren en met 1,7% voor pluimvee. De prijzen (exclusief subsidies) daarentegen stegen met 3,9% door prijsstijgingen van volwassen runderen (+5,9%), kalveren (+6,9%), schapen en geiten (+8,7%), pluimvee (+6,5) %).
  • Nog voor het uitbreken van de oorlog in Oekraïne stegen de kosten van de agrarische sector al met 3,3% na een daling van 0,9% in 2020. De stijging van de kosten wordt voor 2021 vooral verklaard door de stijging van de energieprijs (+20,7%) en de stijging van de diervoederaankopen (+10,9%).

Stijging van het Franse handelsoverschot

Agreste, de dienst voor statistieken van het Franse ministerie van landbouw, maakte begin augustus bekend dat het Franse handelsoverschot in de agrovoeding gemeten over één jaar (van juni 2021 tot juni 2022) 653 miljoen euro bedroeg. Het overschot steeg opnieuw (+82 miljoen euro in vergelijking met juni 2021), als gevolg van een groei van de export (+935 miljoen euro) die hoger is dan de groei van de import (+853 miljoen euro).