Droogte in Portugal leidt tot op één na slechtste graanoogst in 100 jaar

Het grootste deel van de geoogste arealen kent forse productieverliezen: 30% voor zachte tarwe, triticale en gerst, 25% voor haver en 15% voor durumtarwe en rogge. Er zijn echter teelten met aanvaardbare opbrengst en kwaliteit.

De huidige graancampagne zal naar verwachting de op één na slechtste zijn sinds er registraties bestaan, alleen hoger dan de productie van 2012 en dichtbij die van 2005. De landbouwvooruitzichten voor de laatste dagen van juli 2022, bekendgemaakt door het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE), wijzen op een graancampagne die sterk wordt gekenmerkt door ernstige tot extreme droogte die een groot deel van de groeicyclus van de wintergranen beïnvloedt, aldus het Portugese instituut.

De aardappelen hadden ook te lijden van de droogte en zeer hoge temperaturen die de knolvorming belemmerden, wat leidde tot een lagere productiviteit en afzetmoeilijkheden.

Ondanks de stijging van de productieprijzen en de schaarste van het water is het scenario voor de voorjaarsgewassen niet zo negatief, met een verwachte toename van het maïsareaal met 5% en de handhaving van de productiviteit van rijst en tomaten voor de industrie.

De maand juli werd gekenmerkt als extreem heet en zeer droog, waardoor het de warmste julimaand was sinds 1931. De gemiddelde temperatuur bedroeg 25,1°C oftewel 3°C boven normaal. Dit scenario plaatst het hydrologische jaar 2021/22 als het op één na minst regenachtige sinds 1931.

Volgens het INE hebben de weersomstandigheden en de waterhuishouding de landbouwwerkzaamheden tijdens het seizoen beperkt, vooral in de periode waarin de noodtoestand (in verband met branden) van kracht was. De landbouwwerkzaamheden werden echter gewoon uitgevoerd en voltooid.

Maïscampagne betrekkelijk normaal

De maïscampagne verloopt, ondanks het ongunstige klimaat, "betrekkelijk normaal". De stijging van de maïsprijs op de internationale grondstoffenmarkten en de uitzonderlijke en tijdelijke regeling voor de betaling van klimaat- en milieuvriendelijke landbouwpraktijken heeft niet tot een verhoging van de teelt geleid. Dit is te wijten aan de stijging van de productieprijzen en dan met name meststoffen, energie en brandstof, en de te verwachten schaarste van de watervoorraden. Het ingezaaide areaal zal naar schatting met 5% zal toenemen, tot 78.000 hectare. Ook de rijstteelt verloopt normaal en heeft van het warme weer geprofiteerd.

Volume van de waterreservoirs minder dan 60%

De hoeveelheid water die is opgeslagen in de belangrijkste waterreservoirs voor gebruik in de landbouw op het Portugese vasteland bedroeg in juli 2022 59% van de totale capaciteit. Dit is lager dan eind juni, toen het percentage 64% bedroeg, en veel lager dan de gemiddelde waarde van 1990/91 tot 2020/21 (71%), aldus het nationale instituut.

Bron: Jornal de Negócios