Tekort aan babyvoeding in de Verenigde Staten

Er is een groot tekort aan babyformula in de VS als gevolg van een contaminatie in een van de Abbott Nutrition fabrieken in de VS waardoor een deel van de productie stil is komen te liggen. Hier komen de logistieke problemen in Amerika erboven op met als resultaat lege schappen in de winkels. Dit leidt tot grote onrust bij ouders, maar ook bij de regering. Het Witte Huis heeft daarom een aantal maatregelen aangekondigd, waaronder extra import van babyvoeding uit Nederland. Maar kan Nederland bijspringen om het tekort aan babyvoeding te verhelpen? En wat is er eigenlijk aan de hand?

Grote marktconcentraties

De problemen begonnen in februari toen bleek dat er vier baby’s ziek waren geworden door een bacteriële infectie met als gevolg het overlijden van twee baby’s. Na onderzoek door de Amerikaanse Food and Drugs Administration (FDA) moest het grootste babyvoeding fabriek van producent Abbott Nutrition in Sturgis, Michigan, hun productie stilleggen en de voorraden werden teruggeroepen. Het gaat hier specifiek om voeding voor baby’s tot 1 jaar oud. Naast de bestaande problemen in de toeleveringsketen en de hamsterende ouders, helpt de grote marktconcentratie in de sector ook niet mee. Abbott is één van de vier bedrijven die de Amerikaanse markt voor babyvoeding domineren. En de fabriek in Michigan is een belangrijke leverancier van flesvoeding. De andere grote bedrijven zijn: Mead Johnson, Nestle en Perrigo. Deze vier bedrijven hebben 89 procent van de Amerikaanse markt in handen.

Onder het zogenaamde WIC – Women, Infants, Children – programma van het Amerikaanse Ministerie van Landbouw, ontvangen 1,2 miljoen baby’s door de overheid aangekochte babyvoeding. Ongeveer de helft van de volledige zuigelingenvoeding in het hele land wordt gekocht voor deelnemers aan het WIC-programma, waarbij Abbott de grootste leverancier is. De sluiting van het Abbott fabriek in Michigan heeft dus grote impact op het WIC-programma. Er wordt nu ook gekeken hoe het programma dusdanig kan worden ingericht zodat het schokbestendig is tegen onderbrekingen in de productie.

Strikte Amerikaanse invoereisen

Omdat de nood nu hoog is bestaat er interesse vanuit de VS administratie om zo snel mogelijk babyvoeding in de Amerikaanse schappen te krijgen door meer babyvoeding te importeren. Nederland wordt gezien als een betrouwbare leverancier van zuivelproducten. Traditioneel gelden er zeer strikte invoereisen voor baby formula in de VS. Er moet aparte FDA goedkeuring worden aangevraagd, waarbij o.a. groeistudies moeten worden uitgevoerd om te garanderen dat de babyvoeding inderdaad voldoet aan de VS eisen. Daarnaast gelden er strikte etiketteringseisen. Om die reden zijn heel weinig buitenlandse faciliteiten goedgekeurd voor de export van babyvoeding naar de VS. Zo’n 98% van het aanbod van babyvoeding op de Amerikaanse markt komt van Amerikaanse producenten.

Tijdelijke "enforcement discretion"

Vanwege het grote tekort wordt nu tijdelijk, in eerste instantie tot 14 november, zogenaamde “enforcement discretion” toegepast. Dit betekent dat de FDA bereid is om de strikte invoereisen tijdelijk enigszins te versoepelen om daarmee het tekort op de markt te verminderen.  De FDA heeft een aparte Guidance (zie hieronder) opgesteld t.b.v. buitenlandse fabrikanten waarin om specifieke informatie wordt gevraagd. Op basis van deze information beoordeelt de FDA op “case by case basis” welke buitenlandse fabrikanten van baby formula in aanmerking komen voor export naar de VS. Alleen al bestaande buitenlandse baby formula fabrikanten worden in overweging genomen, daarnaast spelen kwaliteit, veiligheid en hoe snel het product geleverd kan worden een belangrijke rol. Ook moet de etikettering in het Engels zijn. Indien het bedrijf is goedgekeurd ontvangt de fabrikant een “no objection letter” van de FDA en pas daarna kan geëxporteerd worden. De FDA is in contact met Customs and Border Protection (CBP) om oponthoud aan de grens te voorkomen.

Naast de “no objection letter” moet ook worden voldaan aan de gebruikelijke FDA eisen, waaronder “ facility registration” en “prior notice”, beiden eisen onder de Food Safety Modernization Act. Ook moet de partij begeleid worden door een veterinair certificaat.

Slechts tijdelijke markttoegang

De FDA heeft kenbaar gemaakt dat de “versoepeling” van de invoereisen een tijdelijke maatregel is en dat na 14 november, tenzij de maatregel wordt verlengd, buitenlandse fabrikanten een aparte aanvraag moeten indienen voor markttoegang in de VS, waarbij alsnog het langdurige en kostbare traject moet worden doorlopen. Er wordt dus geen permanente toegang verleend.

Het tekort heeft tot een fikse discussie geleid in het Amerikaanse Congres. Om het probleem structureel op te lossen hebben verschillende Senatoren geëist dat er meer competitie in babyvoedingsector komt. Dit past ook goed bij de prioriteiten van de Biden administratie ten aanzien van hun beleid om de problemen in de toeleveringsketen aan te pakken. Dit is ook het geval in de dierlijke keten.

Komende 8 weken zijn kritiek

Hoewel alles op alles wordt gezet, zal het nog best een uitdaging zijn voor buitenlandse bedrijven om op korte termijn het tekort in de VS aan te vullen. Voor de Biden Administratie is dit een gevoelige situatie en het Witte Huis is zeer betrokken. President Biden heeft o.a. “Operation Fly Formula” aangekondigd, waarbij defensie vliegtuigen kunnen worden ingezet om de geïmporteerde babyvoeding op te halen.

Ook wil het Witte Huis “red tape” aanpakken om sneller de schappen in de winkels te vullen. President Biden: “Manufacturers typically produce many different sizes of the same type of infant formula. Simplifying product offerings allows manufacturers to increase the speed and scale of their infant formula production, stabilizing the overall volume of formula available in the market”.

Het type formule dat bedrijven maken en distribueren, wordt beïnvloed door het eerder genoemde WIC-programma. Het WIC-programma heeft zowel federale vereisten als aanvullende regels die zijn vastgesteld door individuele staten. Het programma van USDA heeft dus een groot effect op de beschikbaarheid en distributie van zuigelingenvoeding in een bepaalde staat. Dit betekent dat het WIC-programma ook moet worden herzien.

President Biden schakelt ook de Federal Trade Commission en het Department of Justice in om oneerlijke praktijken in de markt aan te pakken. Er zijn gevallen bekend waarbij handelaren misbruik maken van de situatie door de beschikbare voorraad duur (online) door te verkopen.