Tuinbouwmissie vanuit de Verenigde Arabische Emiraten aan Nederland

Van 12 tot en met 16 juni bezoekt een bedrijvendelegatie uit de Verenigde Arabische Emiraten Nederland. De delegatie zal geleid worden door Minister Mariam bint Mohammed Al Muhairi. Als Minister van Climate Change and Environment is ze tevens verantwoordelijk voor voedselzekerheid in de Emiraten. Minister Al Muhairi zal onder andere spreken met haar counterpart in Nederland.

De handelsmissie is gericht op tuinbouw, (landbouw-)onderwijs en start up hubs. Voorlopig is een bezoek aan Floriade, Greentech en het World horti center voorzien. Verdere uitwerking van het programma zal in de komende weken plaatsvinden, waarna meer details zullen worden gedeeld.    

Op 14 juni zal Minister Al Muhairi mede de opening verrichten van de Greentech in de RAI in Amsterdam. Direct aansluitend op de opening zal er een interessant seminar zijn over de mogelijkheden voor samenwerking in de tuinbouw tussen Nederland en de Verenigde Arabische Emiraten.

De missie is een gevolg van de activiteiten op de World EXPO die van 1 oktober 2021 tot 31 maart 2022 plaats vond in Dubai en waar in februari 2022 onder andere de hortidagen en de Food for Future Summit werden georganiseerd, waaraan veel Nederlandse bedrijven uit de tuinbouwsector deelnamen.

De missie maakt onderdeel uit van het PIB Horti Road 2 the Gulf, een initiatief van een cluster van bedrijven uit de tuinbouwsector die een gezamenlijke strategie hebben om meer actief te worden op de Golfregio. Na enkele missies van het PIB cluster naar de Verenigde Arabische Emiraten en Saudi Arabië, is dit de eerste missie uit de Golf naar Nederland. Het Programma Partners for International Bussiness (PIB) is een programma gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en wordt uitgevoerd door RVO, meer informatie vindt u hier: Partners for International Business (PIB) (rvo.nl) . Specifieke informatie over het PIB Horti Road 2 the Gulf vindt u hier: NL Horti Road 2 The Gulf - Dutch Greenhouse Delta.

Mocht u deel willen nemen aan activiteiten die worden georganiseerd tijdens het bezoek van Minister Al Muhairi kunt u uw belangstelling kenbaar maken via de website  NL Horti Road 2 The Gulf - Dutch Greenhouse Delta of een mail sturen naar riy-lnv@minbuza.nl