Online presentatie marktrapport Canada, over voedselproductie, -verspilling en -afvalverwerking

Bent u actief op het gebied van voedselproductie, voedselverspilling en/of afvalverwerking? En wilt u zakendoen in Canada? Meld u aan voor het webinar op 9 maart. Wij presenteren u dan het marktrapport 'Food and food waste management in Canada'.

Biogas

Het Nederlandse consulaat-generaal in Toronto heeft eind 2021 een studie laten uitvoeren naar het thema 'Food and food waste management in Canada'. Dit gebeurde in het kader van activiteiten op het gebied van circulaire economie. Deze studie heeft geleid tot een Engelstalig kansenrapport.

Marktrapport

In het rapport zijn kansen en uitdagingen beschreven in de gehele keten, van voedselproductie tot -afvalverwerking (inclusief verpakkingen). De provincies met de meeste kansen worden belicht, namelijk: Ontario, Quebec, Manitoba, Alberta en British Columbia. Daarnaast hoort u meer over het Canadese beleid en de relevante regelgeving met betrekking tot de genoemde thema's.

Bekijk de managementsamenvatting van het rapport.

Kansen voor Nederlandse bedrijven

De Nederlandse ambassade in Ottawa en de consulaten-generaal in Toronto en Vancouver zorgen voor de belangen van het Koninkrijk der Nederlanden en haar burgers in Canada. De inzet is vooral gericht op consulaire en economische dienstverlening. Specifieke aandachtsgebieden in het economisch domein zijn: circulaire economie, water, agrifood en Life Sciences & Health, met innovatie, (Nederlands) design en duurzaamheid als dwarsdoorsnijdende thema's.

Voor meer informatie over het diplomatieke netwerk in Canada verwijzen we graag naar de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken

Het postennet en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) werken nauw samen om kansen voor Nederlandse bedrijven te ontdekken, onder de aandacht te brengen en – daar waar gewenst – introducties te verzorgen. Wij helpen u graag verder bij het onderzoeken van Canada als mogelijke markt. Bekijk onze Factsheet Canada voor een beknopt overzicht.

Programma

Tijd Onderdeel
15:00 – 15:05 uur Welkomstwoord Harman Idema, consul-generaal
15:05 – 15:10 uur Introductie auteurs van het marktrapport
15:10 – 15:40 uur Presentatie resultaten marktrapport
15:40 – 15:50 uur Vragen en opmerkingen
15:50 – 16:00 uur Volgende stappen en sluiting

Deelname en kosten

Meld u aan voor het webinar. Dit kan tot uiterlijk 9 maart 12:00 uur. Deelname is gratis.

Meer weten?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met:

Maikel Walker, business development coach Canada bij RVO
E: maikel.walker@rvo.nl

Organisatie

RVO organiseert het webinar in samenwerking met het Nederlandse consulaat-generaal  in Toronto.