Frankrijk: Dierenwelzijn, een referent in alle veehouderijen vanaf januari 2022

In januari 2020 is nieuwe wetgeving van kracht geworden die bepaalt dat op elke agrarische onderneming een referent voor dierenwelzijn moet zijn aangesteld. Daarvoor is tevens een specifieke en verplichte opleiding ontwikkeld. 

Deze regeling is per 1 januari 2022 van kracht geworden. Dit houdt is dat bedrijven die huisdieren houden (vee, gezelschapsdieren, paardachtigen) of gehouden wild verplicht een referent moeten aanwijzen voor dierenwelzijn.

Deze nieuwe regeling gaat vergezeld van een opleidingsverplichting voor referentiepersonen in de varkens- en pluimveehouderij. De referenten in deze sectoren zullen moeten deelnemen aan een erkend opleidingsprogramma.

BigBuiten
Beeld: ©JL Flemal

De binnen de varkens- of pluimveebedrijven aangewezen referenten hebben vanaf 1 januari 2022 6 maanden de tijd om met het opleidingstraject te starten. Dit moet dan wel binnen 18 maanden worden afgerond. 

Bepaalde bestaande trainingen kunnen worden erkend als onderdeel van het opleidingsprogramma en dus ontheffing geven voor een gedeelte van het te volgen programma.

In andere sectoren (runderen, schapen, enz.) kan de opleiding inzake dierenwelzijn vrijwillig door de referenten worden gevolgd.

Opleidingen en praktijk

Opleidingen worden ten algemene gezien als een belangrijke ondersteuning voor de praktijk in de omgang met dieren: via opleidingen de bewustwording inzake dierenwelzijnskwesties bij de actoren in de veehouderijsector stimuleren. Hier heeft de Franse overheid budgetten voor beschikbaar. Een voorbeeld zijn de opleidingen voor het personeel in slachthuizen met de maatregel bioveiligheids- en dierenwelzijnspact. Zo konden in het kader van de maatregel "slachthuis" van het herstelplan in 2021 meer dan 1 800 werknemers een opleiding volgen.

Verdoofd castreren van biggen

Ook met ingang van 1 januari 2022 moeten veehouders nieuwe eisen voor verdoofd castreren van biggen navolgen. Meer informatie op ons Agroberichten buitenland zie link onderaan dit artikel

Wanneer wordt er gestopt met het haantjes shredderen?

Ook wil Frankrijk stoppen met het doden van eendagshaantjes. Dit werd in juli 2021 aangekondigd de Franse landbouwminister Denormandie in de pers.

Het ontwerpdecreet is op 5 februari 2022 goedgekeurd door de Raad van State en is gepubliceerd. Daarmee wordt het shredderen of vergassen van mannelijke kuikens in Frankrijk stopgezet. Broederijen zijn al bezig met uitbreidingen om de selectie machines te kunnen instaleren zodat uiterlijk eind 2022 een einde is gekomen aan het uitroeien van mannelijke kuikens. 

Met deze maatregelen is het duidelijk dat dierenwelzijn de afgelopen jaren in snel tempo in Frankrijk een erg belangrijk thema is geworden.