MEXICO: Avocado’s uit Jalisco krijgen markttoegang tot de VS

Mexico en de VS hebben overeenstemming bereikt over een plan dat markttoegang zal verschaffen voor avocado’s uit de deelstaat Jalisco op de Amerikaanse markt vanaf 2022. Tot nu toe was Michoacán de enige Mexicaanse deelstaat van waaruit avocado’s naar de VS mochten worden geëxporteerd. Na Michoacán is Jalisco de belangrijkste avocado-producerende deelstaat van Mexico.

Mexicaanse avocado export naar de Verenigde Staten
Sinds 1997 was het mogelijk om Mexicaanse avocado naar de Verenigde Staten te exporteren, maar alleen als deze aan bepaalde (voornamelijk fytosanitaire) voorwaarden voldeed en uit de staat Michoacán kwam. Met de ondertekening van een nieuw werkplan door de Mexicaanse en Amerikaanse autoriteiten is daar sinds deze maand verandering in gekomen. Het werkplan stelt de eisen vast waaraan telers die hun boomgaarden willen certificeren moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de export van hun product naar de Verenigde Staten. Het nieuwe werkplan staat geïnteresseerde producenten uit andere Mexicaanse staten toe om het volgende seizoen, dat in april 2022 begint, eveneens avocado naar de Verenigde Staten te exporteren.

Beeld: Photo by Wimber Cancho on Unsplash

Één van de voorwaarden in het nieuwe werkplan is dat producerende regio's vrij zijn van zogenaamde avocadoboorders, een quarantaine-ongedierte. Er zal begonnen worden met de uitbreiding van de Mexicaanse avocado export vanuit de staat Jalisco. Hiertoe zal een programma worden opgezet waarbij de autoriteiten uit zowel de Verenigde Staten als Mexico boomgaarden en pakstations in Jalisco zullen certificeren.

In de toekomst zullen de andere belangrijke avocado-producerende staten Estado de Mexico en Nayarit ook in aanmerking komen.

Export naar Europa
De staat Michoacán is de Mexicaanse staat waar de meeste avocadoproductie plaats vindt. Deze staat is verantwoordelijk voor 75% van de nationale productie en 81% van de totale Mexicaanse productiewaarde. Jalisco is de op één na grootste avocado-producerende staat met een productie van meer dan 248.000 ton. Aangezien Jalisco tot nu toe geen toegang had tot de Amerikaanse markt, werden de avocado’s uit Jalisco vooral geëxporteerd naar Canada, Europa (waaronder Nederland) en Japan. Nu dat Jalisco markttoegang heeft tot de Amerikaanse markt, zal dit mogelijk van invloed zijn op de export naar Nederland en Europa.

Belang van de Mexicaanse avocado
In de recent uitgebrachte Panorama Agroalimentario 2021 werd weer eens duidelijk hoe belangrijk de Mexicaanse avocado is. 32% van de wereldwijde avocadoproductie komt uit Mexico, en Mexico is daarmee het belangrijkste avocado producerende land ter wereld. In 2020 werd in totaal 2,294,000 ton van het “groene goud” geoogst. De productie is de afgelopen 10 jaar met een gemiddelde van 7,4% per jaar toegenomen en in 2020 werd voor meer dan 3,1 miljard US dollar aan Mexicaanse avocado geëxporteerd. Export vond plaats naar 51 verschillende landen, waarbij de belangrijkste exportbestemming met grote overmacht de Verenigde Staten was.

Milieu-impact van de avocadoteelt
Zoals in het eerder op deze website gepubliceerde artikel “Trends in de Mexicaanse avocadosector” heeft de groeiende Mexicaanse avocadoproductie haar invloed op het landschap en het milieu. Momenteel is het landbouwteam van de Nederlandse ambassade bezig met de voorbereidingen voor een onderzoek naar de milieu-impact van de avocadoproductie en -handel tussen Mexico en Europa. Zodra het onderzoek is afgerond zullen de resultaten worden gepubliceerd.