Nederland in de schijnwerpers tijdens tweede editie van Mexicaanse sierteeltbeurs OPF

Van 17 t/m 19 november 2021 vond de tweede editie van de Ornamental Plants & Flowers Expo in Mexico-Stad plaats. Als partnerland stond Nederland dit jaar extra in de schijnwerpers. Met 2.108 fysieke deelnemers mag de beurs een succes worden genoemd.

Ornamental Plants & Flowers Expo in Mexico-Stad
(Van links naar rechts) Nederlandse Ambassadeur, Wilfred Mohr; Minister van Economie van Morelos, Ana Cecilia Rodríguez PhD; President van CEPOMAC, Mariano Oropeza en President van OPF, Enrique Arias.

Lage kwantiteit maar hoge kwaliteit bezoekers
Voor de tweede keer vond, van 17 t/m 19 november 2021, de Ornamental Plants & Flowers (OPF) Expo plaats in Mexico. De Mexicaanse sierteeltbeurs, gelieerd aan de IPM beurs in het Duitse Essen, werd dit jaar bezocht door 2.108 bezoekers. Daarnaast namen er nog 809 mensen on-line deel aan de verschillende evenementen die tijdens de beurs werden georganiseerd. Hoewel de aantallen achterbleven bij de verwachtingen, waren de deelnemende bedrijven over het algemeen tevreden over de kwaliteit van de beursbezoekers. 80 bedrijven en organisaties hadden een stand op de beurs, waarvan ongeveer de helft bestond uit leveranciers van bloemen, planten of uitgangsmateriaal, en een derde uit leveranciers van technologie.

Landbouwraad Erik Plaisier

Forum Kringlooplandbouw in de sierteelt
Nederland stond als partnerland dit jaar extra in de schijnwerpers. Op 18 November organiseerde de Nederlandse Ambassade in Mexico-Stad een forum over kringlooplandbouw in de sierteelt. Tijdens dit forum werd vanuit verschillende hoeken de Nederlandse  kennis en ervaring op dit gebied gedeeld.

Landbouwraad Erik Plaisier lichtte de LNV-visie met betrekking tot kringlooplandbouw toe en gaf een overzicht van verschillende initiatieven die momenteel in de sierteeltsector worden ondernomen in Nederland. Alexander Boedijn, onderzoeker aan de Wageningen University & Research (WUR), presenteerde de onderzoeksagenda van WUR die de transitie naar kringlooplandbouw moet versnellen; Hugo Escoto van het Mexicaanse tuinbouwbedrijf FINKA presenteerde de uitkomsten van onderzoek dat het samen met de WUR en andere partners had uitgevoerd om circulariteit in te voeren en water beter te benutten door middel van de combinatie van glastuinbouw, aquacultuur en algenteelt in restwater uit de kas; en tenslotte deelde Victor Rebolledo van Nederlands tuinbouwtechnologieleverancier Ridder de visie van Ridder op het circulair gebruik van water in de tuinbouw. Na het forum vond een eveneens door de Ambassade georganiseerd en goed bezocht netwerkevenement plaats.

Nederlandse rozen geteeld in Mexico

Nederlandse veredelaars
Ook onder standhouders en bezoekers was Nederland goed vertegenwoordigd: Na Mexico was Nederland het best vertegenwoordigde land onder standhouders en bezoekers met leveranciers van uitgangsmateriaal als Dümmen Orange, Floricultura, Anthura en Sion. Ook waren er verschillende Nederlandse leveranciers van technologie aanwezig als bezoeker.

Veldbezoeken aan Mexicaanse telers
De dagen voor de beurs vonden er veldbezoeken plaats aan telers van planten en bloemen in de deelstaten Estado de Mexico en Morelos, alsmede de demonstratiekas van de Nederlandse veredelaars Dümmen Orange en De Ruiter. Tijdens deze bezoeken konden buitenlandse bedrijven, waaronder wederom een aantal Nederlandse, kennis maken met Mexicaanse telers en de stand van zaken van de Mexicaanse sierteeltsector.

De volgende editie van OPF Mexico zal plaatsvinden van 13 t/m 15 September 2022.

Ambassadeur Mohr en Landbouwraad Plaisier op de Netwerk Borrel van de Ambassade