Poland: demonstration project irrigation potato

Growing potatoes in Poland has been a major challenge in recent years. In 2020, a consortium of Dutch companies, supported by the Dutch government, started the project “Scans-Sensors-Satellites for improved irrigation” in Poland. The first results of the project were presented in August to a group of Polish companies during a field meeting. With 20% less water, the yield of the potatoes was increased by 18 tons per hectare in 2020. For our Polish readers we have translated the article which was published in Potato World Magazine about this project.

W ostatnich latach uprawa ziemniaków staje się dużym wyzwaniem w Polsce. W 2020 roku konsorcjum holenderskich firm, wspierane przez holenderski rząd, rozpoczęło w Polsce projekt pt. „Scans-Sensors-Satellites for Improved Irrigation”.

Pierwsze wyniki tego projektu zostały zaprezentowane grupie polskich firm podczas spotkania terenowego w sierpniu. W 2020 roku, przy użyciu o 20% mniejszej ilości wody, plony ziemniaków wzrosły o 18 ton na hektar. Specjalnie dla naszych polskich czytelników przetłumaczyliśmy artykuł na temat tego projektu, który ukazał się w Potato World Magazine.

The article was published in Dutch in the september issue of Potato World Magazine. You can find the article here Project dripirrigatie in Polen (rmacompany.nl) 

Demonstratie aardappelproject
Beeld: ©C. Spaans
Field day at demonstration project, August 2021