Britse supermarktketen Tesco rolt wereldwijd LEAF Marque keurmerk uit voor telers

Begin deze maand (oktober 2021) heeft Tesco aangekondigd dat alle telers die producten leveren aan de supermarktgigant moeten gaan voldoen aan de eisen van het LEAF Marque keurmerk. Britse telers moeten voor het einde van 2022 LEAF certificering hebben en vanaf 2023 begint ook het certificeringsproces voor telers in de rest van de wereld. Dit proces moet in 2025 voltooid zijn. In totaal heeft Tesco zo’n 14000 telers in haar toeleveringsketen die moeten gaan voldoen aan de hogere milieustandaarden van het LEAF Marque keurmerk.

Het LEAF Marque keurmerk is van de organisatie LEAF (Linking Environment And Farming), die een duurzamere landbouw en voedselketen nastreeft door het promoten van Integrated Farm Management. Het keurmerk stelt eisen aan bodem- en waterbeheer, verontreinigingsbestrijding, gewasgezondheid, dierenwelzijn, betrokkenheid van de gemeenschap, energie-efficiëntie en landschaps- en natuurconservatie.

De samenwerking tussen LEAF en Tesco moet de supermarktketen helpen met de ambitie om natuurherstel te bewerkstellen via voedselproductie. In samenwerking met het Wereld Natuur Fonds (WWF) heeft Tesco zich namelijk gecommitteerd aan het halveren van de milieubelasting van een gemiddeld winkelmandje.

Ook voor Nederlandse telers die leveren aan Tesco zal het LEAF Marque keurmerk worden ingevoerd.