Bulgarije gaat irrigatie-infrastructuur met Europese fondsen vernieuwen

Innovatieve technologieën voor waterbesparing en efficiënt gebruik en beheer van watervoorraden zullen kunnen worden gefinancierd via het geplande "Fonds voor Groene Transitie van de Landbouw"

irrigatie water

In de laatste versie van het deel "Duurzame landbouw" van het Nationaal Plan voor Wederopbouw en Duurzaamheid (NPWD) wordt een project voorgesteld voor de rehabilitatie van hydro-herstellende infrastructuursites.
Dat zei viceminister van Landbouw Georgi Sabev tijdens een videoconferentie met vertegenwoordigers van brancheorganisaties in de sector. Aanleiding hiervoor was de presentatie van actuele informatie over de voorgestelde projecten op het gebied van landbouw, voorgesteld voor financiering door het Mechanisme voor Wederopbouw en Duurzaamheid.
"De indicatieve waarde van dit project is BGN 150 miljoen, en daarmee zullen 24 locaties voor irrigatie en 43 locaties voor bescherming tegen de schadelijke effecten van water worden hersteld", aldus vice-minister Sabev.

Hij voegde eraan toe dat de locaties zijn geselecteerd op basis van feedback van de industrie en de Europese Commissie. Ze voldoen ook aan de criteria voor de slechtste technische toestand, het grootste waterverlies en vallen niet in beschermde gebieden in de zin van de Wet beschermde gebieden en ook niet in Natura 2000-gebieden.

Fonds ter bevordering van de technologische en ecologische transitie van de landbouw van het Nationaal Plan voor Wederopbouw en Duurzaamheid

Tijdens de openbare overlegprocedure ontving het ministerie 14 voorstellen van niet-gouvernementele organisaties in de landbouw, waarvan de meeste in aanmerking zijn genomen bij het actualiseren van de investeringsprojecten in het kader van de component "Duurzame landbouw" van het Nationaal Plan voor Wederopbouw en Duurzaamheid.

"Met de nieuwste versies van projectvoorstellen die zijn opgesteld door het ministerie van Landbouw en Bosbouw en naar de Raad van Ministers zijn gestuurd, bereikt het bedrag aan subsidies in het kader van de NPWD voor investeringssteun in de land- en bosbouw bijna BGN 520 miljoen", aldus Georgi Sabev.

De viceminister wees ook op de mogelijke richting voor investeringen in het kader van het project "Fonds ter bevordering van de technologische en ecologische transitie van de landbouw".

Onder de activiteiten die in aanmerking kunnen komen voor financiering zijn:

  • uitrusting/faciliteiten voor toepassing van innovatieve technologieën voor waterbesparing en efficiënt gebruik en beheer van watervoorraden (inclusief wateropslagfaciliteiten - tanks, reservoirs - geautomatiseerde irrigatiesystemen, enz.);
  • investeringen in mobiele slachthuizen;
  • automatisering en robotisering van de afzonderlijke fasen van de productieprocessen (voor plantenteelt - in irrigatie, bemesting, gewasbescherming, klimaatbeheer, preventie van ongunstige weersomstandigheden, enz.;
  • voor de veehouderij - invoering van gemechaniseerde voer-, melk-, drenk- en reinigingssystemen, beheer- en monitoringsystemen voor veehouderijen, waaronder bijenteelt, mestbeheersystemen, elektrische herders, GPS-systemen voor identificatie van blijvend grasland, drones, enz.) en andere.

Bron: Agri.bg