'Nederlands bedrijfsleven is volop actief in China'

Meer zelfvoorziening op het gebied van voedsel, het is een van de topprioriteiten van de Chinese overheid. Dat zegt landbouwattaché Karel van Bommel, werkzaam in het landbouwteam op de Nederlandse ambassade in Peking. “Dit land wil meer voedsel produceren en ook duurzamer. De belangstelling voor kennis en technologie uit de Nederlandse agrofoodsector is groot.” We spreken met Van Bommel over zijn eerste ervaringen in China.

Van Bommel was recent aanwezig op de China Dairy Expo die plaats vond van 17 tot 19 juli. “Voor onze lezing over duurzame oplossingen in de Nederlandse zuivelketen was enorm veel belangstelling. We hadden die lezing met gemak twee keer kunnen houden. Chinese zuivelondernemers willen alles weten over onze aanpak. Dat geldt voor de andere sectoren idem dito.” Lees meer over deze Dairy Expo in het eerder gepubliceerde artikel.

Karel van Bommel
Karel van Bommel

Karel van Bommel is op 1 juni 2021 aangekomen in de Chinese hoofdstad als landbouwattaché op de Nederlandse ambassade. Hij werkt samen met landbouwraad Wouter Verhey. Het landbouwteam telt totaal negen medewerkers. “De meesten werken hier al jaren. Het team heeft een groot netwerk opgebouwd, zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven. Voor mij was het dus makkelijk binnenkomen.”  

Hij heeft bedrijfseconomie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit en trad vervolgens in dienst bij het Landbouw Economisch Instituut (nu Wageningen Economic Research). Sinds 2008 werkt hij bij het ministerie van LNV in diverse functies. De laatste drie jaar was hij gedetacheerd bij het directoraat-generaal Agri van de Europese Commissie en was daar nauw betrokken bij het beleid op het gebied van plantaardige eiwitten.

Lees verder onder foto

Karel van Bommel tijdens agrarisch symposium
Bij de China Dairy Expo in gesprek met de bestuurder van de China Dairy Association

Landbouwattaché in China, een mooie baan?

“Zeker, en helemaal als je dat mag zijn in dit land. China is voor Nederland een belangrijk exportland. Circa 25% van de Nederlandse export naar China valt onder de noemer agrofood. De landbouwexport bedraagt op dit moment zo’n €4 miljard. De belangen zijn dus groot en ik vind het mooi om daar een rol in te mogen spelen.

Daar komt bij dat de Chinese landbouw snel moderniseert, zeker in de bedekte tuinbouw en intensieve veehouderij. Het landbouwareaal staat net als in Nederland onder druk. Daarom zoekt het land oplossingen om meer te produceren per vierkante meter en tegelijkertijd het milieu minder te belasten. Zulke oplossingen biedt Nederland. En dat realiseren de Chinezen zich, want Nederlandse bedrijven laten dat hier al decennia zien.”

Hoe bevalt het wonen in Peking?

“In één woord: enerverend. Peking telt meer inwoners dan heel Nederland, dit is een echte metropool met alle dynamiek die daarbij hoort. We hebben bewust gekozen om in de stad te wonen. Ik woon met mijn vrouw en onze tweeling van 3,5 jaar op de 25e verdieping met een prachtig uitzicht op de skyline, op vijf kilometer van de ambassade. Met de fiets ga ik naar mijn werk. Dat is elke keer een avontuur. Onze kinderen zitten op een internationale school en krijgen les in het Engels en in het Chinees. Ze pakken dat makkelijk op.”

'Er zit een forse uitbreiding van het areaal bedekte tuinbouw aan te komen, vooral in de nabijheid van de grote steden'

Wat zijn belangrijke trends in de Chinese agrofoodsector?

“In het 14e vijfjarenplan van de Chinese overheid, eerder dit jaar gepubliceerd, wordt veel aandacht gegeven aan de landbouw. Meer zelfvoorziening is een van de kernpunten. Een kwart van de wereldbevolking woont in dit land, terwijl slechts 8% van het mondiale landbouwareaal zich binnen de Chinese grenzen bevindt. Volledige zelfvoorziening is daarom een utopie, maar meer voedselproductie kan natuurlijk wel. Dat begint met beter uitgangsmateriaal. Dat kunnen Nederlandse bedrijven leveren. Doen ze trouwens al.

Er zit een forse uitbreiding van het areaal bedekte tuinbouw aan te komen, vooral in de nabijheid van de grote steden. Die ontwikkeling is ingezet. Zeker vijftig Nederlandse bedrijven uit de tuinbouwsector zijn hier al actief.

Ook de varkenshouderij moderniseert in hoog tempo. De varkenspest heeft afgelopen jaren dramatische gevolgen gehad voor kleine producenten. De toekomst is voor de grote varkensintegraties waardoor er minder kans is op verspreiding van ziektes. Er worden nu nieuwe stallen gebouwd. Ook daar zijn Nederlandse bedrijven bij betrokken.”

Lees verder onder foto

Pigs
Beeld: ©Adobe Stock
Ook de Chinese varkenshouderij moderniseert in hoog tempo. De varkenspest heeft afgelopen jaren dramatische gevolgen gehad voor kleine producenten.

Wat zijn uw eigen speerpunten komend jaar?

“Ik ben in ons team primair verantwoordelijk voor veterinaire en fytosanitaire markttoegang voor Nederlandse producten. Over een flink aantal producten zijn besprekingen gaande tussen de Nederlandse en Chinese overheid, zowel dierlijke als plantaardige producten. Aan mij en mijn collega’s de taak om de communicatie tussen de twee overheden zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Op dit moment gaat het bijvoorbeeld over babyvoeding, Nederland is op dit terrein de grootste exporteur. Onlangs is afgesproken dat de kwaliteitscontrole van babyvoeding die naar China gaat in Nederland mag plaatsvinden door de NVWA en het COKZ en dus niet hier in China. Het gaat om een pilot waarvoor Nederland is uitgekozen. Hopelijk verloopt deze proef goed. Dat maakt de export namelijk makkelijker.

Een van mijn andere speerpunten betreft de wetgeving die eraan komt voor bedrijven die producten afzetten in China. Die regels kunnen grote gevolgen hebben voor Nederlandse bedrijven. Mijn rol is om aan de ene kant de Chinese regelgeving werkbaar te houden voor Nederlandse bedrijven. Het Nederlandse belang is dat de export zo soepel mogelijk verloopt. En aan de andere kant het Nederlandse bedrijfsleven te informeren over nieuwe Chinese regelgeving.”

'Verruiming van markttoegang staat voorop. Ik hoop voor een aantal producten de grens open te krijgen'

Heeft China aandacht voor milieu en klimaat?

“Ik constateer dat de omslag wordt gemaakt; dit land wil in 2060 volledig klimaatneutraal zijn. Minder inzet van bestrijdingsmiddelen, efficiënter gebruik van water, verlaging van de ammoniak- en methaanuitstoot door betere veevoeding, het zijn allemaal thema’s waarvoor de belangstelling in China groeit. Nederland heeft pasklare oplossingen in de aanbieding. De uitdaging is om de juiste partijen uit beide landen aan elkaar te koppelen.”

Wat hoopt u komende jaren te bereiken?

“Verruiming van markttoegang staat voorop. Daarmee ga ik aan de slag en hoop ik voor een aantal producten de grens open te krijgen. Voor andere producten gaat het juist om behoud van markttoegang, bijvoorbeeld babyvoeding. Dat vraagt veel energie. En laat ik nog iets anders noemen. Op dit moment bouwen dertien Nederlandse bedrijven een demonstratie varkensbedrijf met hulp van de Nederlandse overheid, vol met Nederlandse technologie en aandacht voor duurzaamheid en dierenwelzijn. Ik zou het prachtig vinden als dat concept navolging krijgt in heel China.”

Meer informatie

Landbouwteam China
Email: pek-lnv@minbuza.nl
Twitter: @AgriBeijing

China Business Week van 27-29 september

Wilt u als ondernemer meer weten over de actuele ontwikkelingen en kansen in China? Neem dan deel aan de online China Business Week van 27 tot en met 29 september. Aanmelden kan nog steeds en deelname is gratis. Het landbouwteam neemt actief deel aan verschillende sessies.

Er zijn specifieke sessies over tuinbouw, voedselverwerkingsmachines en voorkomen van voedselverspilling. China is een zeer belangrijke exportmarkt voor Nederland en nog steeds liggen daar veel kansen. Ondanks de reisbeperkingen en de pandemie, groeide de export in 2020 met ruim € 1 miljard ten opzichte van 2019. De Chinese overheid investeert fors in de economie, blijkt uit het 14e vijfjarenplan dat in 2021 van start is gegaan. Er is grote behoefte aan kennis.