Lage perenoogst in EU positief voor Nederlandse telers

De perenoogst in de Europese Unie valt dit jaar fors lager uit dan de afgelopen jaren. Dat geldt ook voor Nederland, maar hier is de oogstdaling geringer. Voorzitter Gerard van den Anker van de Nederlandse Fruittelers Organisatie verwacht daarom hogere prijzen en meer afzet, vooral naar Duitsland.

Peren

De prognose van de peren- en appeloogst werd onlangs bekendgemaakt tijdens het Europese PrognosFruit-congres. Deze prognose is gebaseerd op oogstverwachtingen in alle EU-lidstaten.

Oogst peren - 28%

Bij peren is de raming 28% lager dan de oogst van vorig jaar en 27% lager dan het gemiddelde van de jaren 2018 – 2020. De totale perenoogst in de EU is de kleinste van de afgelopen tien jaar, zo luidt de prognose. De appeloogst zal dit seizoen volgens de prognose ongeveer op het gemiddelde uitkomen van de afgelopen jaren.

Opbrengstdaling varieert per ras

De daling van de productie varieert voor de verschillende perenrassen. De productie van Conference – in Nederland verreweg het belangrijkste ras – valt 18% lager uit. Die van Doyenné du Comice is 44% lager en van Abate Fetel zelfs 73% lager dan in 2020. Nederland en België nemen 65% van de Conference-productie voor hun rekening.

NFO-voorzitter Van den Anker spreekt over een historisch lage perenoogst. Het koude voorjaar en de sterk wisselende weersomstandigheden tijdens de bloei en vruchtzetting zijn hiervan belangrijke oorzaken. Een lagere productie leidt onherroepelijk tot hogere marktprijzen, stelt hij. “Dat geldt voor de appels en zeker voor de peren. Voor de producenten is dat goed nieuws, want hogere prijzen zijn absoluut noodzakelijk voor onze sector.”

Afzet naar Duitsland

In Nederland staan op ruim tienduizend hectare perenbomen. Het areaal neemt de afgelopen jaren toe, in tegenstelling tot de appels waarvan het areaal juist afneemt. Inmiddels is het perenareaal twee keer zo groot als dat van appels. Zo’n driekwart van de Nederlandse peren gaat de grens over. Duitsland is het belangrijkste afzetland.

Voor de Nederlandse perentelers is de prijsontwikkeling in Duitsland daarom van groot belang. De Nederlandse Conference concurreert daar met de Italiaanse Abate Fetel. “De prognose is dat juist de productie van dit ras in Italië enorm daalt, volgens de prognose met 73%. We zijn dus een concurrent op de Duitse markt kwijt. Dit leidt tot een plus op de marktprijs.”

Hogere prijs is nodig

Niet alle perentelers profiteren in gelijke mate van de prijsstijging in de markt, zegt Van den Anker. “De beschikbaarheid van kwalitatief goed water is een belangrijke bepalende factor voor de opbrengst. Dat is bijvoorbeeld Zeeland en Limburg een probleem. De telers investeren daar nu in. Hogere marktprijzen zijn ook voor hen van belang.”

Afgelopen jaren zijn door Nederlandse perensector campagnes uitgevoerd in Duitsland om de Nederlandse Conference meer onder de aandacht te brengen. De NFO-voorzitter spreekt over een succes. De afzet naar Duitsland groeit. Dat geldt ook voor Oostenrijk.    

Prognose Europese appel- en perenoogst in 2021