Frankrijk: 115 miljoen euro voor modernisering lokale slachthuizen

Frankrijk beschikt over een uitgebreid netwerk van meer dan 1.000 slachthuizen. Dit uitgebreide netwerk maakt het eenvoudiger lokale oplossingen aan te bieden. De Franse overheid wil met dit plan actief bijdragen aan de modernisering van deze slachthuizen.

Achterliggende gedachte is de ontwikkeling van korte ketens extra te ondersteunen, de consumptie van vlees van Franse bodem te stimuleren en het dierenwelzijn te verbeteren. Zoals minister van landbouw Julien Denormandie het stelt,

er is geen lokaal vlees zonder lokale slachthuizen

Het "slachthuisplan" bestaat uit drie onderdelen: investeringen in modernisering, versterking van de controles en extra sancties.

1. Investering van 115 miljoen vanuit de overheid, voor modernisering

De investering wordt gefinancierd vanuit het Franse coronaherstelplan. Het doel is in de eerste plaats de arbeidsomstandigheden en het dierenwelzijn in slachthuizen te verbeteren. Er zijn 123 moderniseringsprojecten verspreid over het hele land geselecteerd, waaronder 44 projecten voor videobewakingssystemen en een eerste mobiel slachthuis. De toegekende steun varieert van 3.000 tot 2 miljoen euro, met een gemiddelde van 500.000 euro. 

Franse coronaherstelplan
©FranceRelance

2. De controles

Naast de bestaande controles zal vanaf september 2021 worden begonnen met aanvullende gecoördineerde controles in alle slachthuizen. Deze aanvullende controles zullen zich richten op specifieke vraagstukken zoals het vervoer van dieren, en onaangekondigd en gelijktijdig plaatsvinden. De slachthuizen die in overtreding zijn moeten corrigerende maatregelen treffen, en vervolgens vinden weer controles plaats op de uitvoering daarvan. Zes inspecteurs zullen te allen tijde en overal in het land klaar staan om in te grijpen op verzoek van de prefecten of het Ministerie van Landbouw. 

3. Sancties

Omdat de misstanden van enkelen nooit een hele beroepsgroep in een kwaad daglicht mogen stellen, heeft de minister van landbouw deze maand alle prefecten een brief gestuurd om hen aan te zetten streng op te treden in slachthuizen wanneer het dierenwelzijn dat vereist. Sinds juli 2020 is de activiteit in zes slachthuizen opgeschort. Vier ervan hebben hun activiteiten hervat nadat zij in overeenstemming met de voorschriften waren gebracht en twee zijn nog steeds gesloten.

Voorbeelden van investeringsprojecten die worden gefinancierd

  • Oprichting van het eerste mobiele slachthuis in Frankrijk, in de Bourgogne, ‘Le Boeuf Ethique’ genaamd. De toegekende steun, 581.000 euro, is bestemd voor de aankoop van een mobiele slachteenheid voor grote runderen en de opleiding van werknemers. De ontwikkeling van mobiel slachten helpt ‘om tegemoet te komen aan de hooggespannen economische en maatschappelijke verwachtingen op het gebied van innovatie, dierenwelzijn en territoriale dekking van de lokale slachtcapaciteit’. 
  • De modernisering van het Tradival-slachthuis in Fleury-les-Aubrais in de regio Centre-Val de Loire. Het gaat om 2 miljoen euro steun voor een project van meer dan 10 miljoen euro aan investeringen voor de volledige herinrichting van het terrein, ten behoeve van de verbetering van het dierenwelzijn, de verhoging van de capaciteit (productie varkensvlees) en de vergroting van de exportcapaciteit (met name voor de Aziatische markt). 
  • Het pluimveeslachthuis Keranna, een schakel in de ontwikkeling van de Bretonse vleespluimvee-industrie, zal 2.000.000 euro aan financiering ontvangen. Deze belangrijke investering heeft tot doel de productiecapaciteit en het concurrentievermogen van de fabriek te verhogen, met inachtneming van haar sociale verantwoordelijkheden en het welzijn van dieren. Ook worden zo 80 arbeidsplaatsen gecreëerd.