Verbod op cannabis opnieuw ongrondwettelijk verklaard

Een verbod op het recreatief gebruik van cannabis door volwassenen is volgens het Mexicaanse Hooggerechtshof ongrondwettelijk. Juridische zekerheid over dit thema lijkt echter nog ver weg.

©Richard T

Eind juni stemden de rechters van het Mexicaanse Hooggerechtshof met acht tegen drie voor het besluit om het recreatief verbod op cannabis ongrondwettelijk te verklaren. Consumptie in de openbare ruimte en in het bijzijn van kinderen blijft wel verboden. Het besluit verplicht de Mexicaanse volksgezondheidsautoriteit COFEPRIS om vergunningen af te geven voor de teelt, het bezit of de consumptie van marihuana.

Het is niet de eerste keer dat het Hooggerechtshof een uitspraak doet over cannabis: Al in 2019 besloot het Hof dat het verbod op marihuana ongrondwettelijk is. Het Hof had de Mexicaanse wetgever toen  twee jaar gegeven om wet- en regelgeving op dit gebied aan te passen. De periode die het hiervoor had gekregen liep op 30 april 2021 af; het Mexicaanse Congres en de Senaat konden het echter niet eens worden over een nieuwe wet voor deze datum. Als gevolg daarvan besloot het Hooggerechtshof op 28 juni een zogenaamde “Algemene Verklaring van Ongrondwettelijkheid” toe te passen op de wetsartikelen die het recreatief gebruik van cannabis aan banden leggen. Hiermee is Mexico in feite in een juridisch vacuüm beland, zonder wet- of regelgeving die het recreatief gebruik van marihuana reguleren.

Of dit betekent dat de Mexicaanse autoriteiten nu spoedig wet- en regelgeving zullen invoeren valt echter nog te bezien. Zo liet Mexicaanse President Lopez Obrador, naar verluidt geen voorstander van legalisering van marihuana, zich daags na het besluit van het Hof ontvallen dat dit mogelijk onderwerp van een referendum zou kunnen worden. Tevens gaf hij aan dat meningen over dit onderwerp in zijn Kabinet uiteenlopen. Juridische zekerheid over dit controversiële thema lijkt hiermee nog ver weg.

Europese en Noord-Amerikaanse marihuanatelers volgen de ontwikkelingen in Mexico op de voet. Mocht Mexico inderdaad overgaan tot legalisering van marihuana zou hiermee namelijk de grootste legale markt voor marihuana ontstaan. Volgens de krant El Heraldo de Mexico zouden 165 bedrijven reeds merknamen voor cannabis-gerelateerde producten hebben geregistreerd bij het Mexicaanse Instituut voor Industrieel Eigendom (IMPI).