Frankrijk bundelt krachten op het gebied van plantengenetica

Op 20 mei jongstleden zag het consortium ‘PlantAlliance’ officieel het licht. PlantAlliance brengt 28 Franse publieke en private onderzoeksinstituten samen die betrokken zijn bij plantwetenschappen, plantverbetering en aanverwante technologieën. De ambitie: het versnellen van innovaties in genetica, genomica en rassencreatie ter ondersteuning van de ontwikkeling van innovatieve agro-ecologische teeltsystemen.

“Geconfronteerd met demografische, klimatologische en ecologische uitdagingen, is het essentieel om te zorgen voor een voldoende niveau van landbouwproductie, met respect voor het milieu en de verwachtingen van consumenten en burgers, en tegelijkertijd de duurzaamheid van Franse boerderijen te garanderen. Om deze transitie te ondersteunen, is innovatie door genetische selectie een belangrijke hefboom ”, merkt Philippe Mauguin, voorzitter INRAÉ (het grootste Franse overheidsinstituut op het gebied van landbouw) ​​op.

Een consortium van 28 publiek-private partners

Het is tegen deze achtergrond dat 28 publieke en private onderzoeksactoren besloten om PlantAlliance op te richten. De uitdaging is om zowel voor de belangrijkste landbouwsoorten als voor de kleinere soorten oplossingen bieden die bijdragen "tot het verminderen van het gebruik van (chemische) gewasbeschermingsmiddelen en andere inputs, […] en om de gewasproductie aan te passen aan de klimaatverandering”, zegt Carole Caranta, adjunct-directeur-generaal voor Wetenschap en Innovatie INRAÉ en voorzitter van het PlantAlliance-consortium. "De acties van het consortium zullen worden uitgevoerd dankzij de bijdrage van zijn leden (budget van 900 k€ per jaar) en voor een periode van 10 jaar". Deze publiek-private onderzoeksgemeenschap bouwt voort op eerdere partnerschappen zoals Génoplante (1999-2009), en Gis Biotechnologies verte (2010-2020).

PlantAlliance kent drie speerpunten:

  • De publiek-private wetenschappelijke onderzoeksgemeenschap aansturen en O&O-programma's stimuleren in het hart van genetica, genomica en plantenbiologie en op raakvlakken met in het bijzonder gewasbescherming en voeding, biocontrole, agronomie en cultuursystemen of zelfs digitale of landbouwapparatuur;
  • Precompetitieve onderzoeksprojecten financieren en opleiding ondersteunen;
  • Gezamenlijke wetenschappelijke standpunten innemen en een aanspreekpunt zijn op nationaal en Europees niveau.

Een divers forum

De 28 leden worden in het consortium PlantAlliance vertegenwoordigd in drie verschillende gremia:

  • Een werkgroep van de 7 openbare instellingen: AgroParisTech, CNRS, CEA, Cirad, Inrae, Institut Agro en IRD;
  • Een werkgroep "bedrijven" met 13 leden: Agri Obtentions, Biovitis, C Experience, Gautier Semences, Hemp-It ADN, KWS, Lidea, Limagrain, Mas Seeds, Mercier, RAGT 2n, Secobra Recherches en Syngenta;
  • Een werkgroep "sectoren" die 8 leden samenbrengt, waaronder technische instituten en onderzoeksclusters (pôles de compétitivité): Agri Sud-Ouest Innovation, Arvalis-Institut du végétal, Nationale Federatie van Pootaardappelproducenten, Frans Instituut voor Wijnbouw, Technisch Instituut voor Bieten, Sofiprotéol, Vegenov en Vegepolys-vallei.

Dit initiatief komt op een moment dat de Franse overheid, bij monde van minister van landbouw Julien Denormandie, zich nadrukkelijk manifesteert als voorstander van NBTs (New Breeding Techniques, nieuwe genomische technieken). Het lijkt er dus op dat Frankrijk zich opmaakt om een grote rol te gaan spelen hierin.