Mexicaanse tomatenoogst blijft groeien

Begin juni 2021 publiceerde het Amerikaanse Ministerie van Landbouw de jaarlijkse “Tomato Annual” voor Mexico. In het rapport wordt de huidige stand van zaken van de sector besproken en worden voorspellingen voor onder andere de geteelde oppervlakte en oogst gedaan.
 

Tomatenteelt
Er wordt verwacht dat de omvang van de totale tomatenoogst in Mexico verder zal toenemen. De geschatte hoeveelheid geoogste tomaten voor het gewasjaar 2021, dat 18 maanden duurt en loopt van oktober 2020 tot maart 2022, is 3,3 miljoen ton. Voor gewasjaar 2022 (oktober 2021 – maart 2023) wordt een totale oogst van 3,32 miljoen ton verwacht. De juistheid van de gedane voorspellingen is afhankelijk van regenval en investeringen in irrigatiesystemen.

Beeld: Image by MetsikGarden on Pixabay

Tomaat is de meest geteelde groente in Mexico en de Romatomaat is de belangrijkste variëteit. Als gevolg van de vraag van de Amerikaanse consument neemt de teelt van onder andere cherrytomaten toe.

In de “Panorama Agroalimentaria 2020” is te lezen dat Mexico in 2019 het land was dat in waarde de grootste tomatenexport ter wereld had. Tomatenteelt vindt in alle 32 Mexicaanse staten in meer of mindere mate plaats, maar de staten Sinaloa, San Luis Potosí, en Michoacán zijn de meest belangrijke staten. Sinaloa is daarbij veruit de meest belangrijke tomaten producerende staat, maar de teelt kan er alleen in de herfst/winter periode plaatsvinden. Telers uit Sinaloa zijn om die reden begonnen met teeltuitbreidingen in de staten Michoacán, Jalisco en Querétaro. Op deze manier hebben ze ook de mogelijkheid om in de zomer kwalitatief goede producten te produceren en te exporteren.
 

Groei beschermde tuinbouw
Hoewel verwacht wordt dat het aantal hectaren dat bestemd is voor de teelt van tomaten tussen gewasjaar 2021 en 2022 met 3% zal afnemen, zal de totale productie stijgen. Het belang van beschermde teelt zal blijven toenemen. Door te investeren in kassen, schaduwnetten of macrotunnels wordt de Mexicaanse tomatenteelt steeds efficiënter. Er kunnen meer kilo’s per vierkante meter worden geoogst, en tegelijkertijd neemt het watergebruik en het gebruik van pesticiden af. Als resultaat van investeringen in irrigatiesystemen en beschermde tuinbouw oogsten de telers in de staten Querétaro, Coahuila, Nuevo León en Puebla de meeste kilo’s tomaten per vierkante meter.

Volgens het rapport wordt ongeveer 80 procent van de in de beschermde tuinbouw geteelde tomaten geëxporteerd. De overgrote meerderheid hiervan vindt zijn weg naar de Amerikaanse markt.