Agrarische sector populair bij Franse burger

Uit een recente gezaghebbende enquête blijkt dat het beeld dat Franse burgers hebben van de landbouw in hun land flink verbeterd is de afgelopen jaren: 71 % van de ondervraagden heeft er nu een zeer positief beeld van. In 2015 was dat nog 59 %. Fransen dachten het boerenvak al goed te kennen, maar ontdekken nu ook de positieve effecten die landbouw kan hebben op het milieu.

Beeld: pixabay_Kalhh

Ter gelegenheid van de Franse ‘landbouwweek’ (een nieuw initiatief, nu de beurzen niet door konden gaan), die plaats vond van 13 tot 24 mei, hebben de bank Crédit Agricole en stichting #agridemain een enquête laten uitvoeren door het bureau BVA. Hieruit blijkt dat een grote meerderheid van de burgers zeer positief is over Franse boeren:

 • 70 % heeft een volledig vertrouwen in boeren
 • 77 % erkent de positieve bijdragen van de boeren gedurende de coronacrisis
 • 85 % meent dat boeren een essentiële rol vervullen voor het land en de bevolking
 • 70 % vindt dat boeren trots mogen zijn
 • 79 % vindt dat zij het ondernemerschap machtig zijn

Tegelijkertijd is 54 % van de Fransen zich bewust van de moeilijke financiële levensomstandigheden van boeren en weet 44 % dat de sector te kampen heeft met een gebrek aan opvolgers.

Burgers hebben duidelijk interesse voor Franse boeren en boerinnen

Bijna alle ondervraagden (87 %) willen direct contact met boeren, op het bedrijf of tijdens de inkoop van producten uit de korte ketens. Vooral jongeren (< 35 jaar) maken daarbij gebruik van social media. Uit de enquête blijkt dat 94 % van de steekproef de kwaliteit van de Franse landbouw even goed vindt als die in andere Europese landen. En voor 44 % van de ondervraagden is de kwaliteit van Franse productie zelfs beter dan elders in Europa.

Staat de agrarische sector open voor innovatie?

Als het om innovatie gaat is de opinie over de agrarische sector iets meer gematigd. Een kleine meerderheid (52 %) van de Fransen vindt de ontwikkelingen in de landbouw die de afgelopen vijf jaar plaatsvonden positief. Dat is vooral het geval onder de Fransen van 25-34 jaar (59 %).

Ontwikkelingen die met name toegejuicht worden betreffen:

 • Korte ketens (74 %)
 • Traceerbaarheid (68 %)
 • Voedselkwaliteit (60 %)

Een grote meerderheid van de ondervraagden vindt dat de sector open staat voor innovatie (78 %). En 71 % van de Fransen vindt dat innovatie een manier is om zowel betere milieubescherming als een behoorlijk inkomen voor de boeren te garanderen.

Beeld: pixabay_Champs sous les Pyrénées_Thomas

De rol van boeren qua natuur- en milieubescherming

In de hedendaagse Franse maatschappij is het milieuvraagstuk een heel belangrijk thema. Het onderzoek gaf inzicht in de opinie van Franse burgers over dit zo centrale vraagstuk in de agrarische sector:

 • Boeren worden gezien als producenten die goed rekening houden met de milieu impact (59 %) en die begaan zijn met het behoud van biodiversiteit (58 %)
 • 59 % van de ondervraagden vindt dat er op een verantwoordelijke manier geteeld wordt. Bij de enquête van 2015 was dat bij slechts 37 % van de burgers het geval (dus een verbetering van +22 %). Daarentegen vindt nu slechts 26 % van de ondervraagden dat de productiviteit van boeren vóór alles gaat.

Fransen kennen de agrarische realiteit slecht en zijn erdoor verrast

Toch heeft 59 % van de ondervraagden het gevoel niet genoeg te weten van productiemethodes in de plantaardige teelten. En 50 % van hen weet weinig of niets van de omstandigheden in de veeteelt.

Bij een presentatie van 22 concrete voorbeelden uit de agrarische wereld bleek dat een grote meerderheid (tussen 65 en 83 %) van de ondervraagde burgers onbekend was met de productiemethoden en de rol van boeren op economisch en landschappelijk gebied. Zij zeiden aangenaam verrast te zijn door een groot deel van de informatie die zij dankzij de opiniepeiling ontdekten.

De uitdagingen voor de komende 10 jaar

De vijf voornaamste uitdagingen waar de Franse landbouw de komende 10 jaar voor staat volgens de Fransen zijn:

 • Behoud van productiecapaciteit
 • Gegarandeerde prijzen voor de boeren
 • Distributie zo dicht mogelijk bij de consument (korte ketens)
 • Behoud van kwaliteit van producten
 • Onafhankelijkheid van (kwetsbare) import uit het buitenland
Beeld: pixabay_Gilles Péris y Saborit

Waar kiest de Franse consument voor ?

Als men moet kiezen tussen goede nationale zelfvoorziening vanuit de Franse landbouw, en een sterk exporterende landbouw, zullen 8 van de 10 Fransen voorkeur geven aan landbouw die voedsel soevereiniteit waarborgt boven sterke landbouwexport. En 78 % van de ondervraagden heeft liever niet biologische geteelde (dus conventionele) producten uit Frankrijk dan geïmporteerde biologische producten. De Franse consument is zich bewust van de moeilijke financiële omstandigheden van boeren en 73 % zegt bereid te zijn enkele centen extra te betalen voor Franse producten, in plaats van de goedkoopste producten te kopen ongeacht de oorsprong.

De Franse consument wil een sterk nationaal landbouw- en voedselsysteem dat op duurzame wijze produceert en garant staat voor voedselautonomie en kwaliteit, met meer lokale productie en die eerlijker is voor de boeren.

Methodologie

Het online onderzoek werd gehouden van 13 tot 21 april 2021 en betrof een panel van 1.209 personen, dat een goede weergave vormde van de samenstelling van de Franse 18+ bevolking op basis van gender, leeftijd, sociale beroepscategorie, woongebied en type gemeente. Boeren waren uitgesloten van deze enquête.