Aandacht voor arbeidsomstandigheden groeit in Mexicaanse bedekte tuinbouw

De 2e editie van het door de Mexicaanse associatie voor beschermde tuinbouw (AMHPAC) georganiseerde symposium over maatschappelijke verantwoordelijkheid in de landbouw vond (dit jaar online) plaats op 11 en 12 maart 2021.

Arbeidsomstandigheden

Programma
Het tweedaagse programma had als doel om bedrijven uit de sector te informeren en te actualiseren met betrekking tot de belangrijkste thema’s op het gebied van maatschappelijke verantwoord ondernemen (MVO), en zo de positie van de Mexicaanse sector te versterken.

Het programma had een sterke focus op arbeid, maar ook duurzame innovatie, milieuwetten en –regels, responsible sourcing, en de verwachtingen voor de sector onder het onlangs vernieuwde Noord-Amerikaanse handelsakkoord (USMCA) kwamen aan bod. Certificeringen m.b.t. voedselveiligheid, duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid zullen steeds belangrijker worden voor de sector.

Tekort aan en arbeidskrachten en de rol van technologie
De Mexicaanse landbouwsector is zeer belangrijk en genereert een grote vraag naar arbeidskrachten. Voor deze arbeidskrachten dienen de arbeidsomstandigheden in orde te zijn.

Verstedelijking zorgt er voor dat er steeds minder mensen beschikbaar zijn om in de sector te werken. Er is binnen Mexico bovendien concurrentie voor deze arbeidskrachten met andere sectoren, maar ook de landbouwsector in Canada en de Verenigde Staten trekt veel Mexicaanse werknemers aan: volgens één van de sprekers is de landbouwsector in de Verenigde Staten voor 60% afhankelijk van Mexicaanse arbeidskrachten; voor Canada is dat zelfs 90%!

Door een gebrek aan voldoende arbeidskrachten zullen technologie en mechanisatie een steeds belangrijkere rol in de sector gaan spelen in de Mexicaanse tuinbouw. Dit biedt uiteraard kansen voor Nederlandse toeleveranciers van technologie voor de beschermde tuinbouwsector. Nederlandse bedrijven hebben een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de Mexicaanse bedekte tuinbouw, en hebben een goede positie en reputatie verworven in Mexico.

©LAN Mexico