‘Haute Valeur Environnementale’ certificering, het alternatief voor biologisch?

Frankrijk is de afgelopen jaren de grootste producent van biologisch voedsel van Europa geworden. Boeren verdienen er meer mee, de consument lijkt steeds enthousiaster. Toch is in Frankrijk de afgelopen jaren ook een alternatief certificeringssysteem ontwikkeld, Haute Valeur Environnementale (HVE) genaamd.

HVE-logo
Beeld: agrifind.fr

Met deze certificering worden boerenbedrijven gestimuleerd tot een milieuvriendelijke aanpak. Doel van HVE is ook de consument te garanderen dat op een bepaald landbouwbedrijf een milieuvriendelijke aanpak wordt toegepast.

Op deze manier wil de regering de Franse landbouw naar een agro-ecologische transitie leiden.

In 2020 mochten 8 218 agrarische bedrijven dit HVE label dragen. Doel is de komende twee jaar nog eens 4 000 landbouwbedrijven te certificeren met behulp van gelden uit het herstelplan (lees hieronder).

Waar biologisch zich richt op een breed pallet aan vraagstukken, van ecologie tot dierenwelzijn, richt HVE zich op de belasting voor het milieu door de landbouw. De uitstoot, van residuen van gewasbeschermingsmiddelen tot meststoffen, staat centraal. In die zin is het een meer gerichte, op wetenschap gebaseerde, methode.

Hoe wordt het HVE certificaat verleend?

Om het label aan te vragen, heeft een agrarisch bedrijf twee mogelijkheden:

Optie A is gebaseerd op vier indicatoren: biodiversiteit, fytosanitaire strategie, bemesting en irrigatiebeheer. Elk daarvan bestaat uit een reeks elementen, zoals het aantal dier- en plantensoorten op het bedrijf, de agro-ecologische infrastructuur (heggen, vijvers, enz.), de omvang van de fytosanitaire behandelingen, enz.

Optie B is gebaseerd op twee indicatoren: de agro-ecologische infrastructuur, en de landbouwproductiemiddelen (water, meststoffen, bestrijdingsmiddelen, brandstof, diergeneesmiddelen, enz.).

De certificering bestaat vervolgens uit drie niveaus. Niveau 1 richt zich alleen op de naleving van de regelgeving. Niveau 2 kijkt naar de duurzame milieudoelstellingen, zoals vermindering gebruik bemesting en de landbouwproductiemiddelen. Alleen op Niveau 3 wordt de HVE certificatie toebedeeld. Hiervoor gelden prestatieverplichtingen, gemeten aan de hand van milieuprestatie-indicatoren. De bedrijven die het HVE label dragen worden iedere achttien maanden gecontroleerd. De controle wordt uitgevoerd door een door het Ministerie van Landbouw erkende certificeringsinstantie.

Discussie omtrent het label HVE

In een recent artikel gepubliceerd door de Franse consumentenbond Que Choisir, is te lezen dat de  keuringseisen van het Label HVE minder veeleisend zouden zijn dan die voor de biologische landbouw.

Het belangrijkste verschil tussen beide labels is dat bij HVE het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen wordt toegestaan. Bij biologische landbouw is dat niet het geval. Ook zou HVE, ondanks de sterke stimulering van rationeel gebruik van productiemiddelen, biodiversiteit en waterreserves, verandering van het productiemodel als zodanig niet aanmoedigen.

Beeld: ©Cheick Saidou / agriculture.gouv.fr

Herstelplan van het Ministerie van Landbouw

Naar aanleiding van de coronacrisis heeft de Franse overheid een herstelplan ontwikkeld. Voor wat betreft de landbouw hoort daar ook bij de stimulering van biologische landbouw en HVE. Doel is de ontwikkeling van biologische en HVE-bedrijven te versnellen. Daarvoor is o.a. een belastingkrediet voor HVE- certificering (in ontwikkeling) van 76 M Euro voorzien.