India - Timmeren aan (digitale) weg voor samenwerking: 19 januari landensessie

Neem op 19 januari deel aan de India-Nederland sessie om betrokken te worden bij mogelijkheden tot samenwerking op gebied van landbouw en voedsel in 2021. 

Internationale samenwerking in tijden van Covid-19: het afgelopen jaar is hiermee volop geëxperimenteerd. Want ondanks de pandemie liggen er veel kansen om de samenwerking tussen Nederland en India te versterken. Zo organiseerde de ambassade in New Delhi met RVO en Topsectoren een digitale innovatiemissie gericht op klimaatslimme landbouw.

Op dinsdag 19 januari (10:30-12:30 uur CET) zullen de Indiase en Nederlandse overheid en bedrijfsleven in een digitale sessie (zie bijgaand programma) vooruitblikken op vervolgstappen volgend uit de innovatiemissie. Panelleden zullen in gesprek gaan over toekomstige samenwerkingsmogelijkheden op gebied van tuinbouw, voedselverliezen en –verwerking, en veehouderij (antibioticaresistentie). Deze punten worden het komende jaar verder opgepakt, waaronder in de digitale handelsmissie van 8 tot 12 februari. Ook worden de plannen gepresenteerd voor een werkgroep met vertegenwoordigers uit bedrijfsleven die inbreng kunnen leveren voor overleg tussen beide overheden.

Om deel te nemen aan de sessie, kunt u zich hier registreren.

Heeft u vragen of opmerkingen over bovenstaande, stuur dan een mail naar NDE-LNV@minbuza.nl

India groentemarkt