Bulgarije: De productie van tomaten, paprika's en komkommers in 2020

December nieuwsbrief  van het Centrum voor economisch onderzoek in de landbouw CAPA

Close-up of vegetables on a table.
©Jerzy Górecki

Volgens gegevens van het Nationaal Statistisch Instituut bleek 2020 ongunstig voor de groenteteelt. De bruto output zal met 10% dalen, voornamelijk door een inkrimping van de fysieke productie. Op jaarbasis wordt er een productiedaling van 17% ten opzichte van 2019 verwacht. De groenteprijzen zullen 8-10% hoger liggen dan vorig jaar.

Het aandeel van de groenteteelt in de plantaardige productie blijft voor 2020 rond de 7,5%, terwijl het in de Bruto landbouwproductie rond de 5,1% zal liggen. Dit is een lichte daling van 5,2% in 2019. Volgens de eerste schattingen is de tomatenproductie één van de meest getroffen sectoren in de groenteteelt, waar op jaarbasis een daling tot 30% kan worden waargenomen.

Uit CAPA-analyse blijkt dat groentegebieden gevoelig zijn voor steunveranderingen (meestal oppervlaktegebonden steun). In een scenario met een stijging van de areaalsubsidies met 5%, wat verwacht wordt uit het Meerjarig financieel kader, kan het totale groentenareaal in de periode 2021-2027 met 3-4% toenemen ten opzichte van 2018 – tot 44 duizend ha. Met een toename van 15% in betalingen kunnen deze gebieden tot 50.000 ha oplopen.

De koopprijzen tijdens de wintermaanden zullen naar verwachting dicht bij het gemiddelde van de afgelopen 5 jaar blijven. Een serieuze stijging wordt niet verwacht wegens de verzwakte vraag en de druk van geïmporteerde producten.

Nadat de groothandels- en detailhandelsprijzen van basisgroenten in november fors waren gestegen, bij retailkomkommers met + 29% en groothandels importtomaten met 43%, verlaagt de zwakke vraag in december de prijzen, waarbij de groothandelsprijzen ongeveer 12% onder deze van één jaar eerder liggen, terwijl in de detailhandel de prijsniveau’s vergelijkbaar met dezelfde maand vorig jaar zijn.

Bron:  Deze nieuwsbrief  wordt uitgegeven in het kader van het project "Versterking van de analytische en openbare capaciteit van het Centrum voor economisch onderzoek in de landbouw - CAPA", ondersteund door de Stichting "America for Bulgaria".