Marktstudie: Digitalisering in de Duitse landbouw

De lat ligt hoog voor digitalisering in de Duitse landbouw. Net als in Nederland zijn digitale agro-innovaties volop in ontwikkeling. Fundamenteel onderzoek, praktische toepassingen, maar ook maatschappelijke acceptatie zijn aan het veranderen. Om inzicht te krijgen in het dynamische Duitse agrarische digitaliseringslandschap  hebben wij in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een marktverkenning laten uitvoeren. Dit levert zicht op samenwerkingskansen, lees hier de achtergronden en vraag de studie op!

Marktstudie: Digitalisering in de Duitse landbouw
Beeld: Landbouwattachénetwerk Berlijn / RVO

Digitalisering voor een toekomstbestendige landbouw

Digitalisering in de landbouw kan bijdragen aan een duurzame en toekomstbestendige landbouw. Door de lucht-, bodem- en waterkwaliteit te verbeteren, de positie van boeren in de voedselketen te versterken en gebruik van grondstoffen te verminderen. Daarom besteden we extra aandacht  aan de toepassingen  van uiteenlopende technologieën in Duitsland. Aan bod komen artificial intelligence, supply chain management, sensoren, imaging systems, automatisering/robotica, farm management systemen, speciale software en handelsplatformen. Per technologie wordt in kaart gebracht wat de ontwikkelingen zijn en welke partijen daar op verschillende plekken in Duitsland mee bezig zijn.

Kansen voor samenwerking

Doel van de studie is ook om  een beeld te krijgen van wat er speelt rondom de grote uitdagingen in de landbouwsector. De  omgang met data is daarbij een belangrijk thema, net als samenwerking tussen de verschillende  landbouw sectoren en  de politieke en maatschappelijke context in de regioʹs. Duitsland staat bekend om zijn sterke maakindustrie, die ook in digitaliseringstijden niet stil staat. De studie brengt in kaart waar Nederlandse organisaties aansluiting kunnen zoeken. Ook future trends en specifieke samenwerkingskansen voor Nederlandse bedrijven en organisaties komen aan bod.

Grote investeringen

Duitsland investeert sterk in de ontwikkeling van de digitale landbouw. Dit investeringsbeleid creëert mogelijkheden voor samenwerking tussen Nederland en Duitsland. Het Duitse ministerie van voedsel en landbouw (BMEL) trekt de komende jaren 170 miljoen euro uit voor investeringen in digitale innovatie die bijvoorbeeld gericht zijn op de bevordering van het welzijn van dieren, het behoud van natuurlijke hulpbronnen en de vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Van dit bedrag gaat 50 miljoen euro naar 14 digitale proeftuinen waar het potentieel van digitale technologieën verkend wordt. Landbouwminister Julia Klöckner heeft ook opdracht gegeven tot studie naar de haalbaarheid van dataplatforms in de landbouw. De bevindingen zullen naar verwachting eind 2020 worden gepubliceerd.

Geïnteresseerd?

Bekijk het Marktrapport Duitsland: Digitalisering Landbouw Duitsland op de website van RVO.

Digitalisering is Farming the Future

Deze studie is onderdeel van de Farming the Future campagne. Met Farming the Future roept Nederland bedrijven, overheden en kennisinstellingen op om samen te werken aan een wereldwijd duurzamer voedselsysteem.