Britse Brexit Readiness Guidances: de nieuwste updates

De Britse overheid heeft recentelijk een aantal updates gepubliceerd van de Brexit readiness guidances met informatie over hoe bedrijven zich kunnen voorbereiden op de nieuwe handelsrelatie met de EU vanaf 1 januari 2021. Hieronder een overzicht van de belangrijkste updates voor de agrifood sector.

Plantenpaspoort

Er is meer duidelijkheid gekomen over de Britse plantenpaspoorten, zoals wanneer deze moeten worden afgegeven en door wie. Voor de import van planten en plantaardige producten in het VK is geen Brits plantenpaspoort vereist, maar zal vanaf 1 januari (voor hoog risico producten) of 1 april 2021 (voor gereguleerde producten) een fytosanitair certificaat nodig zijn.

Britse plantenpaspoorten hoeven enkel te worden uitgegeven als de producten na aankomst op de eerste plaats van bestemming in het VK verder worden verhandeld. Britse plantenpaspoorten kunnen enkel worden afgegeven door een (door de bevoegde Britse instantie) erkend bedrijf in het VK, en dus niet door een bedrijf in de EU.

Voor de eerste zes maanden van 2021 kunnen Britse plantenpaspoorten wel worden bevestigd in de EU, mits ze het juiste formaat hebben en correct worden bevestigd. Na 6 zes maanden zal deze aanpak worden herzien. 

De Britse plantenpaspoorten zullen qua uiterlijk iets verschillen van de EU-plantenpaspoorten. Zo zal er geen vlag staan op de Britse plantenpaspoorten en zullen de woorden Plant Passport worden vervangen door UK Plant Passport. Het voorvoegsel GB zal verdwijnen in sectie B (registratienummer). Sectie D (land van herkomst) zal hetzelfde blijven, behalve voor planten waarvoor het VK nationale maatregelen heeft. Sectie A (botanische naam) en sectie C (referentiecode) blijven hetzelfde. Voor alle informatie over het importeren van planten en plantaardige producten in het VK vanaf 1 januari 2021 zie Guidance: Importing and exporting plants and plant products from 1 January 2021 (link onderaan deze pagina).

Biologische producten

Het VK zal de EU als equivalent erkennen voor de handel in biologische producten tot en met 31 december 2021. Dat betekent dat gedurende die periode producten die in de EU zijn geregistreerd als biologisch ook in het VK zullen worden geaccepteerd als biologisch. Voor volledige informatie zie Guidance: Trading and labelling organic food from 1 January (link onderaan deze pagina).

Handelsnormen (voor groente & fruit, eieren, gevogelte en rundvlees)

Vanaf 1 januari 2021 moeten geïmporteerde groenten en fruit voldoen aan de Britse handelsnormen. Er zullen steekproefsgewijze kwaliteitscontroles plaatsvinden op zendingen van groenten en fruit die vanuit de EU het VK binnenkomen om te controleren of ze voldoen aan de Britse standaarden. Normcontrolecertificaten zullen niet worden vereist door het VK.

De import van eieren uit de EU naar het VK kan na 1 januari 2021 door blijven gaan. Informatie over het merken van eieren worden gepubliceerd op de website van de Britse overheid (zie link onderaan deze pagina) zodra de informatie beschikbaar is. Voor de import van broedeieren en kuikens geldt dat er veranderingen zullen optreden in de informatie die vanaf 1 januari 2021 moet worden aangeleverd. Zo moet bijvoorbeeld het land van herkomst en het woord hatching (broedend) worden vermeld plus, afhankelijk van hoe de producten worden verzonden, informatie over het vermeerderingsbedrijf en het soort pluimvee. Voor de volledige informatie zie Guidance: Hatching eggs and chicks marketing standards from 1 January 2021 (zie link onderaan deze pagina).

De handelsnormen voor import van pluimveevlees in het VK vanuit de EU zullen niet direct veranderen. Voor pluimveevlees is geen erkenning als derde land of een EU-certificaat van een bevoegde autoriteit nodig tot 1 januari 2022. Het proces voor aanmelding van EU lidstaten als derde land zal in 2021 worden gepubliceerd.

Voor de import van rundvlees en kalfsvlees vanaf 1 januari 2021 moet de EU aan landbouwministerie Defra doorgeven welke autoriteiten bevoegd zijn voor de etikettering van rundvlees en kalfsvlees en een lijst aanleveren van erkende bedrijven die rundvlees en kalfsvlees (van kalveren die geslacht zijn op een leeftijd van onder de 12 maanden) mogen exporteren naar het VK.  

Omdat Noord-Ierland, zoals overeengekomen in het Ierland/Noord-Ierland-protocol, gebruik kan blijven maken van de interne markt van de EU, zullen er geen veranderingen plaatsvinden in de handelsnormen voor de import van bovenstaande producten in Noord-Ierland vanuit de EU.

Gezondheidscertificaten voor import dieren en dierlijke producten

De Britse overheid heeft een lijst van gezondheidscertificaten gepubliceerd die zullen worden vereist voor de import van levende dieren en dierlijke producten vanaf 1 januari 2021 (zie link onderaan deze pagina). De lijst is (nog) niet volledig, maar nieuwe certificaten zullen aan deze lijst worden toegevoegd zodra ze beschikbaar zijn.

Etikettering

Tot 30 september 2022 mag het EU-adres van een voor de voedselinformatie verantwoordelijke exploitant nog worden gebruikt op het etiket van voorverpakte levensmiddelen die worden verkocht in het VK. Vanaf 1 oktober 2022 moet een adres in het VK worden vermeld. Als de exploitant zich niet in het VK bevindt dan moet het Britse adres van de importeur worden vermeld.