Brazilië, Verdubbeling financiering duurzame landbouwareaal

Het areaal dat in Brazilië gefinancierd wordt door het zgn. koolstofarme landbouwprogramma (Plano ABC) van het ministerie van landbouw MAPA, groeide van juli tot en met september 2020 met 98%, van 245 duizend naar 485 duizend hectare, ten opzichte van dezelfde periode in 2019.

ILPF com gado
Beeld: Website MAPA Embrapa - Kelem Guimarães

Het plan ABC maakt deel uit van het nationaal beleid gericht op het stimuleren van duurzame landbouw en het gebruik van technologieën" die bijdragen aan broeikasreductie. De technologieën omvatten onder anderen het herstel van gedegradeerde gronden, integratie van landbouw en veeteelt systemen, biologische stikstofbindding, zogenaamde "zero tillage" systemen, herbebossing en gebruik of omzetting van dierlijke afval.

In de afgelopen 10 jaar zijn volgens het Braziliaanse onderzoeksinstituut Embrapa op ruim 40 miljoen hectare nieuwe duurzame landbouwtechnieken ingevoerd waarvan een kwart door het ABC programma zijn gefinancierd.

Het LAN Brazilië onderzoekt momenteel op welke wijze Nederlandse kennis en bedrijven een bijdrage kunnen leveren aan duurzame (klimaat slimme) landbouwketens via het Braziliaanse Bio-Input programma (zie eerder publicatie).