Brazilië Richting Bio-economie

Eind mei 2020 is het Nationaal Programma voor Bio-inputs van het Braziliaanse Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Voedselvoorziening (MAPA) officiel van start gegaan.

Bioinsumos
Beeld: website: MAPA

Daarmee wil men het gebruik van biologische middelen in het land verder stimuleren en zo een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een bio-economie in Brazilië. Men wil ook het enorme potentieel van de nationale biodiversiteit optimaal benutten, met als einddoel de duurzaamheid van lokale landbouwsystemen te vergroten en tegelijkertijd de afhankelijkheid van geïmporteerde middelen (m.n. kunstmest en pesticides) te verminderen. Deze laatsten nemen een omvangrijk deel van de productiekosten in rekening, m.n. voor grootschalige bedrijven.

Het LAN in Brazilië onderzoekt op welke wijze Nederlandse bedrijven met kennis en technologie kunnen bijdragen aan deze ontwikkeling.

Bioinsumos - Embrapa
Beeld: Foto: Alessandra de Carvalho Silva / Embrapa

De definitie van bio-inputs (bioinsumos) is zeer breed en omvat onder meer inocculanten, plantengroeibevorderaars en andere biologische meststoffen, naast bestrijdingsmiddelen (bestaande uit nuttige micro-organismen en insecten), kruidengeneesmiddelen, (dier)voedingssupplementen, plantenextracten en technologieën die gebruik maken van biologische eigenschappen in de samenstelling.

Het Nationaal Programma voor Bio-inputs betreft een belangrijke stap richting een ware bio-economie, althans voor de Braziliaanse landbouw, waarbij volgens MAPA de productieve sector (waaronder akkerbouw, bosbouw, veeteelt en visteelt) zich zal kunnen aansluiten bij de meest innovatieve praktijken. "Iedereen heeft er baat bij, groot en klein”, zei landbouwminister Tereza Cristina tijdens de openingsceremonie van het programma. “De komende jaren kunnen er vele miljarden worden bespaard". Ook stelde de minister dat er vanuit overheidswege hiervoor kredietlijnen beschikbaar zullen worden gesteld, m.n. voor het dekken van lopende kosten en het opzetten van zgn. “biofabrieken”, waarmee kleine en grote landbouwbedrijven zelf hun biologische meststoffen en bestrijdingsmiddelen kunnen vervaardigen.

Het Bioinsumos programma is opgezet in samenwerking met de sector en vooral met het landbouwonderzoeksinstituut Embrapa. Volgens de MAPA secretaris voor Innovatie, Fernando Camargo, zal dankzij dit programma het areaal onder biologische bestrijdingsmiddelen - momenteel ong. 10 miljoen hectare - in de komende 5 jaar naar schatting met 13% uitgebreid kunnen worden. Een dergelijke uitbreiding mag men tevens verwachten ten aanzien van het areaal onder bacteriële plantengroeibevorderaars, dat thans 40 miljoen hectare beslaat. Voor dit doeleinde heeft Embrapa Inmiddels een app ontwikkeld onder de naam Bioinsumos, te vinden op Google Play Store, waarmee boeren via de mobiele telefoon een lijst kunnen raadplegen met 580 biologische producten die al in het land commercieel beschikbaar zijn.

Deze ontwikkeling is mogelijk gemaakt dankzij de nieuwe Braziliaanse biodiversiteitswet (wet 13.123 van 17 november 2015) die de voorheen uitzichtloze bureaucratie voor toegang tot het nationaal genetisch erfgoed vereenvoudigde en die rechten, verplichtingen en benefit sharing van de daarmee samenhangende traditionele kennis reguleerde. Door middel van een decreet het jaar daarop werd vervolgens SisGen gecreëerd, een elektronisch platform voor het beheer van het Braziliaanse genetische erfgoed en geassocieerde traditionele kennis, waarmee geïnteresseerden sinds 2017 het commercieel gebruik van specifiek uitgangsmateriaal kunnen registreren. Momenteel staan er al 265 biologische bestrijdingsmiddelen bij MAPA geregistreerd en hun aantal is stijgende.

Als u belangstelling heeft in de ontwikkelingen m.b.t. biologische middelen in Brazilië dan hoort het landbouw team dat graag.

Zie ook hieronder: National Biobased Inputs Program