“Groene Steden voor Duurzaam Europa”– 2020 te Sofia: Een boodschap voor mobilisatie van de sector en steun van de staat

De Bulgaarse tuinbouwsector - hoewel dramatisch getroffen door de COVID-19-pandemie, heeft blijk gegeven van de wil voor herstel, voor een intensiever werk aan de promotie van de visie van een "groene" stad en voor gezamenlijke acties met de staat en de gemeenten om de steden groener te maken (greening).

Green city 2020 Conference, Sofia - livestream
Beeld: Netherlands embassy in Bulgaria

Dit standpunt werd verwoord in de discussies van de online conferentie “Groene steden voor duurzaam Europa”, die op 22 oktober live werd uitgezonden vanuit Sofia (Bulgarije). Deze derde editie van het forum, georganiseerd door de Vereniging van Sierplantproducenten in Bulgarije (APDRB) met steun van de Nederlandse Ambassade in Sofia, was tevens het slotevenement van het pan-Europese project “Groene Steden voor Duurzaam Europa”.

De Nederlandse Ambassadeur in Bulgarije Bea ten Tuscher wees in haar toespraak het forum toe op het feit dat Nederland wereldleider is in de productie en handel van bloemen en sierplanten. Het land heeft uitgebreide kennis en begrip van het steden groener maken, die het graag met partners in Europa en specifiek met Bulgarije deelt.

Ambassador Bea ten Tusscher
Beeld: Netherlands embassy in Bulgaria

De burgemeesters van Sofia Yordanka Fandakova en van Yambol (Zuid-Bulgarije) Valentin Revanski deelden hun ervaringen met landschaping, succesvolle huidige groene programma's en plannen voor de toekomst. Veel voorbeelden werden gegeven van succesvol werk aan de "groene" stad in Bulgarije, in Europa en in de wereld. Vertegenwoordigers van APDRB en commentatoren in de online chat van de conferentie wezen op het belang van de samenwerking van gemeenten, producenten van siergewassen, landschapsarchitecten en stedenbouwkundige experts.

In zijn presentatie vanuit Boekarest over de nieuwe benaderingen in de "groene" stad legde Arie Veldhuizen, landbouwadviseur van Nederland in Bulgarije en Roemenië, in detail het PIB-model uit - Partners for International Business. Nederland heeft al enkele PIB's wereldwijd opgezet en er zijn er al drie met succes afgerond in Roemenië. Een andere wordt momenteel uitgevoerd - op het gebied van stedelijk landschap, gecoördineerd door Anthos, de Koninklijke Handelsbond voor Boomkwekerij- en Bolproducten - Nederland. Arie Veldhuizen sprak de hoop uit dat de toepassing van PIB ook in Bulgarije van start zou gaan.

Arie Veldhuizen, Agricultural Counselor
Beeld: LAN-Romania

De COVID-19-pandemie heeft de sierteeltsector in Bulgarije bijzonder hard getroffen. De directe verliezen van de leden van APDRB als gevolg van beëindigde contracten en vernietigde productie bedragen meer dan 2 miljoen BGN, en de gederfde voordelen - 10 keer meer als gevolg van vaste kosten voor arbeid, land en productie. De sector voorzag in het levensonderhoud van meer dan 10.000 mensen, maar de impact op deze werkgelegenheid is enorm. Viceminister van Landbouw, Voedsel en Bossen Verginia Krasteva wees in haar toespraak tot de conferentie erop dat de sector steun zou kunnen krijgen in het kader van een buitengewone maatregel van tijdelijke steun voor boeren en kleine en middelgrote ondernemingen, die in het bijzonder werden getroffen door de crisis veroorzaakt door COVID- 19. In 2020 kregen de sierteeltproducenten in Bulgarije de mogelijkheid financiële steun te ontvangen zowel uit de nationale begroting, onderverdeeld in staatssteun, als uit Europese fondsen.

Leon Smet, secretaris van de de Koninklijke Handelsbond voor Boomkwekerij- en Bolproducten - Nederland (Anthos) presenteerde het werk in het kader van het pan-Europese project “Groene Steden voor Duurzaam Europa”, dat in België, Bulgarije, Groot-Brittannië, Duitsland, Denemarken, Frankrijk en Nederland van 2018 tot eind 2020 draait. De uitvoering van het project is succesvol en de voortzetting ervan is voorzien.

Een bijzonder hoogtepunt van de conferentie was de aanstaande 7e editie van Floriade, de Internationale Bloemententoonstelling die eens in de tien jaar in Nederland wordt georganiseerd. De organisatoren verwachten in 2022 rond 2 miljoen bezoekers in de zes maanden na 16 april, wanneer de officiële opening is, zoals aangekondigd door Sven Stimac, Chief Operating Officer van de tentoonstelling. Floriade is een geweldige kans voor Bulgaarse producenten – zowel van sierplanten en bloemen, als ook van wijn en voedsel, evenals voor de toeristische sector. De tuin van Bulgarije op de tentoonstelling zou één duizend vierkante meter groot kunnen zijn, aldus Kostadin Vladov en Slavi Trifonov, die de deelname van Bulgarije aan de vorige editie van de tentoonstelling in 2012 organiseerden. De Vereniging van producenten van siergewassen in Bulgarije heeft wel degelijk belang bij een deelname aan de Floriade 2022.

Traditioneel worden tijdens de conferentie “Groene steden voor duurzaam Europa” innovatieve oplossingen en technologieën in landschapsarchitectuur gepresenteerd: deze keer ging de aandacht uit naar “groene daken” met een speciale presentatie van VGF, een Bulgaars bedrijf met bewezen deskundigheid en ervaring in groene daken.

De deelnemers aan de conferentie hadden de gelegenheid kennis te maken met de Bulgaarse nominatie voor de wedstrijd “European Green Cities 2020” – het Rila Renaissance Art Center van de Anglo-American School in Sofia, een project van Landscape Design Studio, evenals met andere Bulgaarse projecten die aan de nationale selectie deel hebben genomen.

De Nederlandse tulp, genaamd "Serdica", naar de oude naam van de Bulgaarse hoofdstad Serdica, werd meerdere keren genoemd in de discussie: de drieduizend tulpen in de vorm van een Bulgaarse roos - een geschenk van Nederland aan Bulgarije, die in de lente in Sofia bloeiden, werd als een symbool genoemd van Bulgaarse - Nederlandse samenwerking in deze sector. De Serdica-tulp zal naar verwachting volgend jaar ook in andere Bulgaarse steden bloeien.

Serdika tulip
Beeld: Netherlands embassy in Bulgaria