Britse organisaties willen strengere etiketteringseisen voor levensmiddelen

De Britse dierenwelzijnsorganisatie The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) heeft de regering opgeroepen om verplichte herkomstetikettering in te stellen op levensmiddelen, waarbij consumenten ook moeten kunnen zien tegen welke standaarden het voedsel is geproduceerd. Hiermee wil de RSPCA de regering aan haar verkiezingsprogramma houden, waarin het zich committeert aan het handhaven van Britse productie- en dierenwelzijnsstandaarden. Ook de Countryside Alliance en de National Farmers’ Union (NFU) hebben gevraagd om duidelijke en ondubbelzinnige etikettering. De oproep van de RSPCA kwam nadat op 12 oktober het Britse Lagerhuis had gestemd tegen een amendement in de nieuwe landbouwwet dat ervoor moest zorgen dat geïmporteerd voedsel voldoet aan dezelfde standaarden als voedsel geproduceerd in het VK.

Etiket

Op 12 oktober stemde het Britse Lagerhuis tegen een amendement in de Agriculture Bill om Britse standaarden in toekomstige handelsovereenkomsten te waarborgen. Het amendement was tijdens de tweede lezing in het Hogerhuis in de conceptwet terechtgekomen. Ondanks dat het amendement ook in het Lagerhuis steun kreeg van verschillende partijen, inclusief enkele Conservatieve parlementsleden (die daarmee rebelleerden tegen de regering), werd het amendement daar in lijn met de inzet van de regering weggestemd met 332 stemmen tegen 279. De strijd om dit punt gaat verder in de zogeheten ping-pong-fase tussen de twee huizen.

Kwaliteit waarborgen

De RSPCA zegt nu dat er alternatieve maatregelen moeten worden genomen om de kwaliteit van levensmiddelen te kunnen waarborgen en tegenwicht te bieden tegen de import van tegen lagere standaarden geproduceerd voedsel. Voorstellen van de organisatie zijn om verplicht te stellen dat etiketten informatie bevatten over hoe een product is geproduceerd of een label te ontwikkelen voor in het VK geproduceerd voedsel waarop staat dat het product uitsluitend door Britse boeren is geproduceerd. Die laatste optie wordt gesteund door de Countryside Alliance.

Ook de NFU lobbyt al langere tijd voor duidelijke en eenduidige informatie op etiketten. In 2017 heeft NFU Scotland een enquête uitgevoerd waaruit bleek dat consumenten vaak niet konden identificeren waar bepaalde vleesproducten waren geproduceerd vanwege een gebrek aan transparante etikettering. Zo werden bijvoorbeeld worstjes geproduceerd in het VK met Deens varkensvlees rechtmatig verkocht als zijnde Brits. In 2018 is de EU (inclusief het VK) echter uitvoeringsverordening 2018/775 aangenomen ter uitvoering van artikel 26 van EU verordening 1169/2011 (betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten). Hierdoor zijn vanaf april 2020 nieuwe country of origin rules van kracht geworden die vereisen dat ook het land van oorsprong van het hoofdingrediënt wordt vermeld als deze anders is dan het land van oorsprong of de plaats van herkomst van het product.