Groen licht voor neonicotinoïden in Frankrijk

Deze week heeft het Franse Assemblée Nationale zijn goedkeuring gegeven aan een wetsvoorstel dat tijdelijk de toelating van neonicotinoïden in de Franse bietenteelt mogelijk gaat maken om zo ziekten bij suikerbieten te bestrijden.

Beeld: INRAE

Het was een zeer omstreden wetsvoorstel, en uiteindelijk stemden 30 afgevaardigden van de regeringscoalitie tegen, en 30 onthielden zich van stemming. Maar het voorstel is er door.

In essentie ging het om de bestrijding van plagen in de suikerbietenteelt, en het vermeende gebrek aan alternatieven. De nieuwe Franse minister van landbouw, Julien Denormandie, stelde dat het kiezen was tussen twee kwaden: dan wel het einde van de suikerbietenteelt in Frankrijk, en import van suiker uit het buitenland (waar de omstandigheden slechter zijn dan in Frankrijk), met 46.000 banen op de tocht, dan wel een tijdelijke ontheffing voor neonicotinoïden (max 3 jaar), om de suikerbietensector de mogelijkheid te geven alternatieven te ontwikkelen.

Voor onderzoek naar alternatieven is 20 miljoen euro beschikbaar

Een bedrag dat wordt verdeeld over drie jaar, dus bijna 7 miljoen euro per jaar. De INRAE (Franse onderzoeksorganisatie)  in samenwerking met het ITB (Frans instituut voor bieten en suikerbieten) hebben gezamenlijk een "overgangsplan" aan Denormandie aangeboden om de milieugevolgen van de voorlopige goedkeuring van de neonicotinoïden tot 2023 te beperken. Concreet houdt dit in dat ze het gebruik van neonicotinoïden in de zaadcoating met 25% willen terugbrengen en het gebruik van met neonicotinoïden behandeld zaad per perceel willen beperken tot één jaar.

Dit voorstel was met name zo omstreden omdat Frankrijk juist voorop had gelopen in het Europese verbod op het gebruik van neonicotinoïden, en dat verbod ook expliciet had vastgelegd in de wetgeving. De collega van Denormandie voor ‘Ecologische transitie’, minister Pompili (die binnen de formele hiërarchie van het Franse kabinet ver boven Denormandie staat) had nota bene voorop gelopen in de stappen die Frankrijk had gezet tegen neonicotinoïden.

Het wetsvoorstel moet nu naar de Senaat. De overheid wil snel handelen, omdat zaadbedrijven binnenkort moeten beslissen of ze bietenzaad wel of niet met neonicotinoïden willen coaten.