Frans rapport: biologisch goed voor de portemonnee van de boer

Het Frans onderzoeksinstituut France Stratégie heeft onlangs een rapport uitgebracht waarin de economische en ecologische resultaten van verschillende vormen van landbouw in Frankrijk werden vergeleken.

Biologisch
©France Stratégie

Het ging hierbij onder andere om de biologische landbouw en om verschillende soorten landbouw die rekening houden met het milieu en biodiversiteit, passend binnen het Franse concept van ‘agro-ecologie’.

France Stratégie concludeert dat biologische landbouw op middellange termijn winstgevender is dan de traditionele landbouw of andere vormen van landbouw die zijn onderzocht.

Het Franse onderzoeksinstituut roept de overheid (nationaal en Europees) op om met name die vormen van landbouw te steunen die aantoonbaar positief zijn voor het milieu en de portemonnee, en agrarisch ondernemers beter voor te lichten over deze voordelen.

Voor de biologische landbouw zijn veel gegevens beschikbaar en kunnen dus harde conclusies worden getrokken. Voor de andere vormen van (agro-ecologische) landbouw zijn er onvoldoende harde gegevens beschikbaar om eenduidige conclusies te trekken, al is het waarschijnlijk dat dit ook positief kan uitpakken. Overigens kunnen de omschakelkosten voor biologische landbouw de eerste paar jaar de winst wel drukken.