Webinar 1 juli - Innovatiesamenwerking Japan op terrein van robotisering en digitalisering in glastuinbouw en open teelt

De Ambassade in Tokio en RVO organiseren op woensdag 1 juli een webinar om de plannen voor een agri-food & tuinbouw innovatiemissie naar Japan te presenteren. Focus van deze missie ligt op kennisontwikkeling rond digitalisering, specifiek gericht op robotisering in de glastuinbouw en open teelten. Doel is om nieuwe innovatie-samenwerkingen te verkennen en contacten op te bouwen met de relevante stakeholders in Japan. De missie is bedoeld voor kennisinstellingen en ondernemers in land- en tuinbouw, evenals ondernemers in de hightech (HTSM) industrie met interesse in agri-food toepassingen.

Doel webinar

Kansen te verkennen in research en innovatie op het gebied van digitalisering in de glastuinbouw en open teelt. Hierbij valt te denken aan ontwikkeling van nieuwe robottoepassingen, met gebruik van innovatieve sensoren, kunstmatige intelligentie en grippers of snijders en aan slimme toepassingsmogelijkheden van big data. Vanuit Japan is er eveneens grote behoefte aan de in Nederland aanwezig domeinkennis in zowel glastuinbouw als open teelten. Vertical farming, robotisering, phenotypering, digitalisering, zijn mogelijke onderwerpen op de gezamenlijke innovatie-agenda. De uitkomst moet uitmonden in een innovatiemissie aan het eind2020/begin 2021.

Verdere achtergrond vindt u in dit korte document.

Programma en aanmelding

Conceptprogramma
09:00

Opening

09:05 Introductie
09:10 Trends en ontwikkeling in Japan op gebied van robotisering en   digitalisering, Evert Jan Krajenbrink, Landbouwraad Tokio
09:25 Japans-Nederlandse PPS in de aardappelketen, het TTADDA-project, Rick van der Zedde, WUR
09:40 Samenwerking tussen Denso en Certhon, Edwin Vanlaerhoven, Certhon
09:55 Q&A’s en inventarisatie wensen Innovatiemissie, Freek Vossenaar, Ministerie van LNV
10:30      Afsluiting

Deelname is kosteloos. Geïnteresseerd? Meld u dan aan via onderstaande link:
Aanmeldlink: webinar 1 Juli, 09:00-10:30

Wenst u meer informatie, neem dan contact op met:
Bert van der Heide, Adviseur Internationale Innovatie Agri-Food
Bert.vanderHeide@rvo.nl, 06-29371209

Achtergrondinformatie:

Zowel Japan als Nederland hebben te maken met een aantal uitdagingen gerelateerd aan inzet van personeel – enerzijds het tekort aan medewerkers en anderzijds de arbeidskosten. De huidige Covid-crisis benadrukt het bestaande tekort aan personeel in de land- en tuinbouw nu extra in Nederland, gezien de afhankelijkheid van buitenlandse arbeidskrachten. Daarnaast biedt robotisering ook kansen voor de biologische landbouw en het terugdringen van bestrijdingsmiddelen. Het handmatig wieden van onkruid kan vervangen worden door een 24/7 opererende robot en op deze manier bijdragen aan een duurzamere landbouw. Denk ook aan verdere uitbouw van precisielandbouw en strokenteelt of pixelfarming.


Japan is voor een groot deel afhankelijk van de import van voedsel, er zijn te weinig boeren (met bovendien een gemiddelde leeftijd van 65+) die niet voldoende productie genereren. De noodzaak om de landbouw en tuinbouw sector in het komende decennium structureel te hervormen is daarom erg hoog. De voortdurende Covid-crisis en door natuurrampen mislukte oogsten versterken de noodzaak hiertoe. De Japanse overheid wil hier middels technologie een stap in zetten naar smart agriculture, met meer lokale en een minder arbeidsintensieve productie. Dit past in het ambitieuze nationale programma Society 5.0 wat tot een verdere implementatie van digitalisering in allerlei sectoren en toepassingen moet leiden. Hierbij staat gebruik van Sensoren, IoT, Big Data en AI centraal met steeds meer ondersteunende en autonome oplossingen.

Waar Nederland wereldwijd geroemd wordt om haar land- en tuinbouwsector, staat Japan toch vooral bekend als een high-tech land waar robots algemeen geaccepteerd zijn in de maatschappij en ook breed ingezet worden voor allerlei toepassingen buiten de industrie. Japanse techno-reuzen als Toyota, Denso, Kubota en Panasonic maken inmiddels ook stappen in het agri-food domein, aangemoedigd door de nationale overheid.

  • Innovatie
    Beeld: ©Spread

    Vertical farming production by Spread Co., Ltd. in Kyoto. Daily production capacity is 21.000 heads.

  • Beeld: ©Naro

    Strawberry Harvesting Robots (foto: Naro)