Gefaseerde invoering Brits importcontroleregime na 1 januari 2021

De Britse regering heeft aangekondigd dat het nieuwe grenscontroleregime voor import van goederen uit de EU, dat na het verstrijken van de Brexit-transitieperiode in zal gaan, in drie fases zal worden ingevoerd.

Het VK heeft de EU tijdens een vergadering van het Withdrawal Agreement Joint Committee formeel te kennen heeft gegeven die transitieperiode niet te zullen verlengen. In het nu verschenen plan gaat daarom de eerste fase in op 1 januari 2021, fase 2 op 1 april en fase 3 op 1 juli, wanneer het volwaardige regime van kracht wordt. Ook heeft de Britse regering aangekondigd dat er in de tussentijd meer geld zal gaan naar de bouw van nieuwe infrastructuur voor sanitaire en fytosanitaire inspecties in havens (of verder landinwaarts) en naar de ondersteuning van werving, training en IT-aanschaf voor intermediairs zoals expediteurs.

Vanaf 1 januari 2021

De eerste drie maanden gelden voor de import van standaardgoederen slechts “basic customs requirements” en hebben handelaren 6 maanden de tijd om hun douaneaangiften in te dienen bij HMRC. De betaling van douanetarieven kan worden uitgesteld totdat de douaneaangifte is ingediend. Voor de eerste zes maanden hoeven er geen veiligheidsverklaringen te worden aangeleverd, maar handelaren dienen wel rekening te houden met enkele andere processen, zoals de betaling van BTW bij invoer. Voor de import van controleplichtige goederen, zoals tabak en giftige chemicaliën, dient een volledige douaneaangifte te worden ingediend.

Voor de import van levende dieren en plantaardige producten met hoog risico is vanaf 1 januari 2021 direct prenotificatie en gezondheidsdocumentatie vereist en voor dierlijke bijproducten met hoog risico prenotificatie. Controle van documenten wordt op afstand gedaan en fysieke inspectie van hoog-risico-goederen wordt gedaan op de bestemming of op een andere bevoegde locatie.

Vanaf 1 april 2021

Vanaf april zijn prenotificatie en gezondheidsdocumentatie vereist voor alle dierlijke producten en gereguleerde plantaardige producten.

Vanaf 1 juli 2021

Vanaf juli moet voor de import van alle producten een volledige aangifte worden gedaan en moeten alle importtarieven bij binnenkomst van de goederen worden betaald (in sommige gevallen is het mogelijk deze betalingen uit te stellen via een duty deferment account). Ook worden er in juli volledige veiligheidsverklaringen geïntroduceerd (in de meeste gevallen in de vorm van een entry summary declaration). Er zal een toename zijn in het aantal fysieke checks en steekproeven op goederen waarvoor sanitaire en phytosanitaire checks nodig zijn. Deze checks zullen plaatsvinden op Britse Border Control Posts (voor een lijst van Border Control Posts zie de link onderaan deze pagina).

Port of Dover
Beeld: Image by Danny Hawkwood from Pixabay

Geld voor douane-infrastructuur

De Britse regering heeft aangekondigd dat er nog eens 50 miljoen pond wordt uitgegeven om bedrijven te ondersteunen bij het werven en trainen van werknemers en het aanschaffen van IT-apparatuur voor het verwerken van douaneaangiften. Eerder stelde de overheid hier al 34 miljoen pond voor beschikbaar. Tevens heeft de regering zich gecommitteerd aan het bouwen van nieuwe infrastructuur aan de Britse grens waar, onder andere, sanitaire en fytosanitaire checks kunnen worden uitgevoerd. Waar er geen ruimte is voor nieuwe infrastructuur in de huidige (lucht-)havens zal de overheid nieuwe locaties in het binnenland bouwen waar de checks dan plaats zullen vinden. De overheid inventariseert momenteel wat voor infrastructuur er straks nodig is.