Luxemburg: ambitieus beleidsplan voor 20% biologische landbouw tegen 2025

Na de aankondiging van een volledige uitfasering van glyfosaat tegen 1 januari 2021 toont Luxemburg zich andermaal ambitieus op het gebied van landbouw: met het plan “PAN-BIO 2025” streeft het naar minstens 20% biologisch landbouwareaal tegen 2025 en zelfs naar een aandeel van 100% tegen 2050.

Een paar cijfers….

Luxemburg behoort tot de Europese kopgroep van biologische consumptie in termen van uitgaven per inwoner (€203 in 2017) samen met Denemarken, Zweden, Zwitserland en Oostenrijk. Desondanks blijft Luxemburg ruim onder het Europese gemiddelde steken wat betreft het aandeel van biologische landbouwareaal (respectievelijk 4,6% en 7%), ondanks een bescheiden jaarlijkse toename. Invoer voorziet dus voor een groot gedeelte in de sterke binnenlandse vraag.

De totale omzet van de biologische detailhandel wordt op 122 miljoen euro geschat (cijfers voor 2017).

Momenteel zijn er 148 biologische land- en tuinbouwers (wat neerkomt op 6,5% van het totale aantal land- en tuinbouwers): 83 landbouwers, 15 tuinbouwers, 15 wijnboeren, 11 fruittelers en 19 bijenhouders en 5 kleinschalige landbouwers. Vooral het aandeel tuinbouwers en fruittelers is opvallend laag.

Daarnaast zijn er nog 164 andere biologische actoren, waaronder 98 verwerkers zoals slagers en bakkers, 43 distributeurs, 14 verkooppunten, 8 importeurs en 1 diervoedingswinkel.

Luxemburgs logo voor biologische landbouw

Bio logo

Luxemburg kent een eigen logo voor producten afkomstig uit de biologische landbouw.

Dit logo is nog stringenter dan dat van de Europese Unie. Het verplicht namelijk boeren die dit logo willen voeren, om bovenop de eisen van de Europese Unie voor biologische landbouw aan nog 3 eisen te voldoen:

  • Het hele bedrijf moet de overgang naar biologische landbouw hebben gemaakt;
  • Verbod op het gebruik van mest, gier, bemestingsmiddelen, vlees- bloed of beendermeel uit conventionele landbouw en compost uit huishoudelijk afval;
  • Verbod om herkauwers het hele jaar door uitsluitend met kuilvoer te voeren: in de zomer moeten ze vers gras krijgen.

Actieplan “PAN-BIO 2025”

In 2009 en 2016 nam de overheid al maatregelen ter bevordering van biologische landbouw in het kader van duurzame ontwikkeling van het platteland. Ook de instelling van het verbod op het gebruik van glyfosaat past in deze strategie. Echter, met het nationale actieplan “PAN-BIO 2025” wil de Luxemburgse regering nog een versnelling hoger schakelen wat betreft de ontwikkeling van de biologische landbouw. Het actieplan maakt dan ook integraal onderdeel uit van het Luxemburgse landbouwbeleid “Landwirtschaft+”, dat gericht is op de versterking van de milieu- en klimaatdimensie van de landbouwsector. Alle stakeholders uit de Luxemburgse landbouw zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van het actieplan, dat daardoor een sterk participatief karakter heeft. Het actieplan kan tussentijds, indien nodig, bijgestuurd worden.

Het gedetailleerde actieplan bestaat uit 4 pijlers:

  1. Evaluatie van de huidige stand van zaken in de Luxemburgse biologische landbouw;
  2. Promotie van de biologische producten bij de verschillende bevolkingsgroepen (bijv. alle gesubsidieerde restaurants van overheidsinstellingen zullen voor 40% biologische en 60% lokale producten gebruiken, waarbij er voorrang zal worden verleend aan producten afkomstig van transitieboeren);
  3. Promotie van de biologische productiemethoden bij de land- en tuinbouwers (bijv. een speciaal multidisciplinair comité zal de boer gedurende het hele transitieproces bijstaan; verhoging van de subsidies voor boeren in transitie);
  4. Ontwikkeling van verschillende kanalen van productie, verwerking, transport en marketing ter ondersteuning van de vraag en het aanbod (bijv. het opzetten van een certificatiesysteem).

Het actieplan wordt vergezeld van de benodigde financiële middelen: ook al bedraagt het budget slechts 2 miljoen euro in 2020, het zal uiteindelijk oplopen tot 11,4 miljoen euro in 2025.

Aanvullende informatie

Meer weten over de biologische sector in Luxemburg en met name de kansen voor het Nederlands bedrijfsleven? Vraag onze marktstudie op, waarin een hoofdstuk aan biologische voeding is gewijd via bru-lnv@minbuza.nl

In 2021 is het landbouwkantoor voornemens een bezoek voor het Nederlands bedrijfsleven aan Luxemburg te organiseren op het vlak van biologische producten. Interesse om in contact te komen met lokale stakeholders, uw visitekaartje achter te laten bij potentiële zakenpartners en om store-checks af te leggen? Laat het ons nu al weten!