Luxemburg: verbod op glyfosaat

In 2018 kondigde de Luxemburgse coalitieregering aan een gebruiksverbod op glyfosaat in te stellen vanaf 1 januari 2021. Daarmee loopt Luxemburg voor op Europese wetgeving, die op zijn vroegst pas voorziet in een gebruiksverbod vanaf 1 januari 2023. Luxemburg wordt zo het eerste EU-land dat het onkruidverdelgingsmiddel daadwerkelijk verbiedt.

Geleidelijke opheffing van de toestemming

Ter voorbereiding op het definitieve totaalverbod op glyfosaat heeft de Luxemburgse regering een geleidelijke opheffing van de toestemming voor verkoop en gebruik voorzien:

  • Intrekking van de toestemming om glyfosaat op de Luxemburgse markt te mogen verkopen vanaf 1 februari 2020
  • Toestemming om de reeds aangekochte producten nog te verkopen tot 30 juni 2020
  • Toestemming om de reeds aangekochte producten nog te gebruiken tot 31 december 2020.
Gewasbeschermer

Overgangsregeling

In aanloop naar dit verbod had de Luxemburgse regering een subsidieregeling ingesteld om landbouwers te helpen bij de overgang naar alternatieve onkruidverdelgingsmethoden. 592 van de 1.005 landbouwers die het product glyfosaat gebruiken, hebben hiervoor reeds een aanvraag ingediend. De regeling voorziet in een vergoeding van €30 per hectare voor landbouw, van €50 per hectare voor wijnbouw en van €100 per hectare voor fruitteelt. Voor de wijnbouw geldt dat de vergoeding zelfs kan oplopen tot €550 indien men volledig afziet van het gebruik van alle pesticiden.

Ambities van Luxemburgse regering

Het besluit van de Luxemburgse regering om glyfosaat te verbieden wordt mede ingegeven door het streven om het aandeel van de biologische landbouw te verhogen tot 20% in 2025 en om het gebruik van pesticiden met 50% te verminderen tegen 2030, conform EU-beleid.

De Luxemburgse wijnbouwsector heeft overigens het initiatief genomen om al in het oogstjaar 2019-2020 vrijwillig af te zien van het gebruik van glyfosaat. Ook op dit vlak heeft Luxemburg de primeur in de Europese Unie.

De Luxemburgse landbouwsector verbruikt jaarlijks zo’n 13.6 ton glyfosaat.

Europese Unie

In afwachting van nieuwe onderzoeksresultaten wordt glyfosaat als onkruidverdelger in de Europese Unie toegelaten tot 1 januari 2023. Desalniettemin gaan individuele lidstaten soms een stap verder, alhoewel geen ene lidstaat zover gaat als Luxemburg. Oostenrijk wilde een totaalverbod voor het product instellen, maar heeft dat initiatief moeten intrekken. Duitsland werkt naar een verbod toe voor eind 2023. In Nederland geldt inmiddels een gedeeltelijke beperking op het gebruik van het product en België heeft sinds oktober 2018 het product verboden voor particulieren .