Bulgaarse minister van Landbouw: mijn advies aan elke boer is een plan voor crisisbeheersing op te stellen

Bulgarije is een landbouwland dat in staat is zelf de bevolking van basisvoedsel te voorzien

Bulgarian Minister of Agriculture, Desislava Taneva

- Minister Taneva, veel veehouders maken zich zorgen dat als hun werknemers straks in quarantaine moeten, hele werkploegen uit de productie blijven; is er een plan van aanpak voor werken in zo'n noodsituatie?

- Ik begrijp de zorgen van de veehouders, dit zijn zeer reële reacties in een ongebruikelijke situatie. Er is echter geen ruimte voor paniek. Veehouders zijn qua kennis bijna als geen andere voorbereid, ze weten wat een dergelijke epidemie inhoudt, omdat bij dieren ook enkele soorten ziekten bestaan waarvoor geen vaccin of behandeling wordt gevonden. Ze zijn terdege op de hoogte van de veiligheidsmaatregelen die ze op hun boerderijen moeten nemen om hun werknemers en personeel maximaal tegen het risico van coronavirusinfectie te beschermen. Veehouders zijn zich ervan bewust wat er in de gemeenschappelijke ruimtes moet gebeuren, welk filter er nodig is, ook van de desinfectie en ventilatie van de lokalen, evenals met betrekking tot instructies geven voor persoonlijke hygiëne. Het is ook belangrijk te voorkomen dat buitenstaanders de boerderij betreden, evenals hun personeel te controleren, ook ten opzichte van de naleving van het algemene voorschrift voor sociale afstand.

Tegelijkertijd zijn wij er sterk van overtuigd dat in de gemeenschap en in derde landen een veilig verkeer moet zijn van goederen, waaronder voedsel, grondstoffen en materialen voor de voedingsindustrie.

Het voeden van de bevolking is gegarandeerd. Bulgarije is zeer rijk aan graangrondstoffen, de grootste zorg is mensen gezond te houden, zodat boeren hun activiteiten kunnen voortzetten, die niet kunnen wachten aangezien het veldwerk tijdgebonden is.

Ik zou elke boer willen adviseren een crisisplan uit te werken. Alle werkgevers hebben vergelijkbare maatregelen genomen, zodat het risico van één besmette hun werkcyclus niet verstoort.

Een voordeel van dit alles is dat veldwerk het veiligste gebied is qua besmettingsgevaar. Het enige dat moet worden gedaan, is het werk op een zodanige wijze te organiseren dat er een gepaste afstand tussen de werknemers is, wat voor isolatie zorgt en het risico op besmetting vermindert. Dit zijn gemakkelijk haalbare dingen; het is veel moeilijker om deze maatregelen toe te passen in de productiefaciliteiten, die in hallen zijn ondergebracht, en waar veel handarbeid bij komt kijken terwijl de werkplekken op 50 cm afstand van elkaar verwijderd zijn.

We hebben ook maatregelen getroffen voor het personeel van het Ministerie van Landbouw, Voedsel en Bossen, waarbij het administreren van alle ondersteunende maatregelen voor de boerengemeenschap de eerste verantwoordelijkheid blijft, zodat we kunnen garanderen dat boeren hun geld krijgen.

Dit is onze onze primaire taak. Elke werkgever moet naar een modus operandi overgaan die de goede werking van het systeem veilig stelt. We moeten ervoor zorgen dat boeren ondersteuning blijven ontvangen.

We hebben beslissingen genomen die boeren zullen toestaan zich bijna op afstand te kunnen registreren en aanvragen voor rechtstreekse betalingen te kunnen indienen met minimaal fysiek contact en met houden van sociale afstand.

- Gaat in deze situatie de voorbereiding van bioveiligheidsmaatregelen, met name 5.1, wel door, aangezien dierziekten zich onafhankelijk van de coronavirusepidemie ontwikkelen?

- Het werk gaat krachtig door, dierziekten wachten niet, de epidemie kan de ontwikkeling van de veeteeltprocessen niet stoppen, de situatie blijft hetzelfde. Evenzo is er geen manier om de ontwikkeling van de plantaardige productie te stoppen, eigenlijk van helemaal geen landbouwprocessen. Tot dusver verklaar ik verantwoordelijk - alle schema's blijven gelden. Met betrekking tot het indicatieve tijdschema voor betalingen voor rechtstreekse betalingen, we verwachten volgende week herverdelingsbetalingen zoals aangekondigd. De eerste week van april zullen alle onderdelen van maatregel 10 worden afgerond en aan de vooravond van Pasen hoop ik dat we ook de groene betalingen kunnen uitbetalen, die qua volume de grootste betaling is en bijna alle boeren dekt.

Volgens het indicatieve jaarlijkse kader van het POP blijven alle indieningstermijnen nog steeds gelden, er is sprake van enige vertraging bij maatregel 4. 1 . Staatssteun loopt ook, voor de plantaaardige productie is het termijn voor indiening van aanvragen afgerond. Alles werkt zoals aangekondigd en er is geen risico voor de steun aan boeren.

In het licht van deze crisis in de Europese Unie, kan ik op dit moment eerder een verergering verwachten dan een verlichting met betrekking tot maatregelen in verband met de coronavirusepidemie. Mijn advies is dat elke boer een crisisplan moet opstellen over hoe te blijven werken, indien iemand van zijn/ haar personeel, inclusief hijzelf/zijzelf, in quarantaine wordt geplaatst of besmet raakt.

- Heeft de situatie met het coronavirus niet aangetoond dat het tijd wordt meer restrictieve maatregelen in de veehouderij te bespreken wanneer er sprake van epidemieën is?

- Mijn praktijk en ervaring met het beheersen van dergelijke epidemieën hebben aangetoond dat hoe strenger de maatregelen en hoe tijdiger ze worden genomen, hoe minder de schade is. In de huidige situatie is dit principe absoluut van toepassing. Ik ben een stellige voorstander van strengere maatregelen, die een kortere tijd van kracht zullen zijn, maar meer effect zullen hebben.

Ja, deze crisis door de coronavirus zal gevolgen hebben voor de economie, voor de werkgelegenheid, waarschijnlijk zullen er binnen slechts in een maand tijd mensen zijn die hun baan zullen verliezen. Alles herstellen, het herstarten van het economische stelsel hangt af van hoe snel we deze epidemie kunnen aanpakken. We moeten echter leven met het besef dat die bestaat, dat de risico's van de verspreiding reëel zijn, dat we nu meer in de richting van verslechtering en aanscherping van maatregelen gaan. We moeten een plan maken hoe te blijven werken in de boerengemeenschap, dat plan zonder paniek en drama te volgen, die maatregelen met zelfbewustzijn na te leven, zodat onze collega's, arbeiders, managers kunnen overleven, zodat we kunnen voortzetten en de door ons geplande resultaten bereiken.

- Wordt er een verbod voorzien op de export van graan en andere landbouwproducten?

- Zulke ideeën zijn er helemaal niet. Sterker nog, niet alleen denkt niemand in deze richting, maar alle overwegingen en onderwerpen in de Europese Unie zijn erop gericht het vrije en snelle verkeer binnen de gebruikelijke tijdschema's te garanderen van goederen die voedsel zijn of producten die verband houden met de productie daarvan. Het onderwerp van snelle ‘groene’ corridors wordt besproken, we willen dat op Europees niveau regelgeving komt die prioriteit geeft aan voedselvervoer. We kunnen zeker niet spreken van een verbod - dit zal de economische gevolgen van de epidemie funest verergeren zonder enig effect op de beheersing ervan.

- In de westerse pers wordt al gespeculeerd dat de landen van Zuidoost-Europa binnenkort een tekort aan vlees zullen ondervinden omdat ze ernstig door Afrikaanse varkenspest waren getroffen, wat is uw commentaar hierover?

– Transport is nog niet goed geregeld, maar ook niet beperkt. Op sommige plaatsen is het vervoer vertraagd vanwege het puur fysieke onvermogen de nodige controles aan de grenzen uit te voeren in verband met het masaal naar huis reizen van veel mensen, evenals vanwege de desinfectie die wordt gedaan. Dit zijn geen ongewone problemen in deze situatie. Op dit moment hebben we geen informatie over geen enkele levering die volledig is mislukt, hoewel er sprake is van vertraging. Bulgarije heeft via het formaat van de ministers van landbouw het onderwerp aan de orde gesteld van het veiligstellen van “fast green food-corridors”, en er wordt schriftelijk over gecorrespondeerd.

Nu is echt het moment te laten zien dat Bulgarije een agrarisch land is, omdat het in staat is zelfstandig de bevolking van basisvoedsel te voorzien. In het licht van een dergelijke epidemie en de crisis verbonden aan een risico voor het menselijk leven, kunnen we niet jammeren om diversiteit. We moeten ervoor zorgen dat aan onze basisbehoeften wordt voldaan. Bulgarije beschikt volgens de laatste gegevens over 1,6 miljoen ton tarwe, terwijl 90 duizend ton per maand wordt ververkt tot brood, en dat betekent dat we een voorraad hebben brood voor meer dan één jaar te voorzien. Het voorraad van maïs is 2,5 miljoen ton, we hebben een voorraad op vele jaren vooruit. Het uitvoer kan niet worden gestopt. We zullen wel aan onze behoeften voldoen, maar de situatie zal zorgen voor een tekort voor landen die netto-importeurs van deze grondstoffen zijn.

Het is belangrijk dat de bevolking wordt voorzien van het basisproduct - brood, niet van merkalcohol.

Het enige vlees dat essentieel is bij de productie van lokale vleeswaren is varkensvlees. Het heeft in heel Europa geleden. Duitsland, Nederland, Denemarken zijn netto-exporteurs en 50% van het varkensvlees dat in onze worstjes wordt gestopt, komt daar vandaan, maar momenteel wordt er regelmatig geleverd en bovendien hebben de producenten ook bepaalde voorraden.

Wat betreft lamsvlees, we voldoen 100% aan de consumptie met locale productie en er is geen risico voor de dis op Pasen, bovendien is de kans dat we lamsvlees uit het buitenland eten deze keer zeer klein.

De kalfsvleessector heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld, goede vleesrassen zijn ingevoerd, er zijn veel mooie kuddes in Bulgarije, aan de behoeftes van de lokale markt wordt tussen de 65% en 70% lokaal voldaan. We kunnen dus met lokale middelen volhouden. De landelijke productie van kippenvlees is ook aanzienlijk en dus ook zonder risico. Er zijn in het land eierproducenten die volledig exportgericht zijn. Zelf hebben we geen belang bij het verbieden van export. Alles verandert, maar we werken in twee richtingen: zorgen voor ‘groene’ voedselcorridors en maximale sociale afstand om de bevolking te beschermen tegen het risico op infectie.

Wat voor Pasen zullen we verwelkomen, wat zullen we op tafel zetten?

De festedagen komen eraan en het positieve is dat we juist dan zullen beseffen of we in staat zijn met onze ziel te vieren. Het is een feestdag die op geestelijk niveau wordt gevoeld, en niet door eten, drinken, restaurants en SPA-complexen. Het sociale isolement geeft on de kans onszelf te herontdekken. Er zullen genoeg eieren, lamsvlees en paasbrood aan onze tafel zijn.

Bron: agrozona.bg