Bite-sized: dierenwelzijn

Het Verenigd Koninkrijk is één van de landen met de hoogste dierenwelzijnsstandaarden ter wereld. De regering van premier Johnson ziet in Brexit een kans om deze standaarden verder te verhogen. Met nieuwe wetgeving zoals Lucy's Law en de Animal Welfare (Sentencing) Bill, voornemens om het ruimen van dassen tegen te gaan en mogelijke plannen om de export van levend vee te verbieden, wil het Verenigd Koninkrijk wereldwijd toonaangevend zijn op het gebied van dierenwelzijn.

Puppy's
Beeld: Image by Lauren Rathbone from Pixabay

Lucy’s Law en de ‘Petfished’ campagne

Op 6 april zal in het Verenigd Koninkrijk een wet in werking treden die ervoor moet zorgen dat puppy’s en kittens niet langer verkocht kunnen worden door derde partijen, zoals dierenwinkels en handelaren, tenzij ze de dieren zelf hebben gefokt. In plaats daarvan moet eenieder die een puppy of kitten jonger dan 6 maanden oud wil kopen of adopteren direct zaken doen met de fokker of een dierenasiel.

De wet, beter bekend als Lucy’s Law (vernoemd naar Lucy, een Cavalier King Charles spaniël die in 2016 overleed als gevolg van de erbarmelijke omstandigheden waaraan ze werd onderworpen door een broodfokker in Wales) moet ervoor zorgen dat puppy’s en kittens worden geboren en opgevoed in een veilige omgeving, in bijzijn van hun moeder, en dat ze worden verkocht op de plaats van geboorte. Het verbod moet daarnaast smokkelaars ontmoedigen om het Pet Travel Scheme (PETS) te misbruiken door minderjarige puppy’s naar het VK te brengen en dan te verkopen.

Met een nieuwe overheidscampagne die op 2 maart is gelanceerd wil de Britse overheid ook potentiële eigenaren aansporen om bedacht te zijn op illegale fokkers en op tijd informatie in te winnen over de verkoper van de dieren. De campagne, genaamd ‘Petfished’, zet de tactieken uiteen die illegale fokkers en verkopers van huisdieren gebruiken om klanten te misleiden tot de aankoop van een dier.

Op de website getyourpetsafely.campaign.gov.uk geeft de overheid tips en advies over het kopen van een huisdier.

Dasvriendelijker beleid bij bestrijding rundertuberculose

In lijn met een onafhankelijk wetenschappelijk advies kiest de regering voor een substantiële koerswijziging in de bestrijding van rundertuberculose, de ziekte die verantwoordelijk is voor de verplichte slacht van jaarlijks zo’n 30.000 runderen. De controversiële ruiming van dassen (meer dan 100.000 sinds 2013) zal de komende jaren worden uitgefaseerd ten faveure van vaccinatie van deze dieren. Daarnaast komen er praktijktesten met vaccinatie van de runderen zelf, met het doel binnen vijf jaar een algemeen bruikbaar vaccin beschikbaar te hebben, plus verbeterde testen om de ziekte eerder te onderscheppen. Ook wordt gekeken naar de risico’s van reisbewegingen van het vee, zoals voor de handel.

De National Farmers’ Union zegt in reactie dat het afbouwen van de dassenruimingen altijd op basis van wetenschappelijk bewijs gestoeld moet zijn en zeker niet gehaast moet gebeuren. Plv. voorzitter Roberts stelt dat vaccinatie nog nooit een das heeft genezen: “too often culling and badger vaccination are given a false equivalence”.

Export van levend vee

In het Verenigd Koninkrijk zijn er de laatste jaren meerdere campagnes geweest tegen de export van levend vee voor de slacht, met name in relatie tot transport over langere afstanden. Er is zelfs gespeculeerd over een compleet verbod op de export van levend vee na het vertrek van het VK uit de EU. Zowel de Conservatieven als Labour hadden bijvoorbeeld in hun meest recente verkiezingsprogramma opgenomen dat ze een verbod op de export van levend vee voor de slacht willen bewerkstelligen.

In april 2018 heeft Defra een call for evidence gedaan om meer inzicht te krijgen in de manier waarop het VK de export van levend vee voor de slacht kan beheersen en hoe het het dierenwelzijn kan verbeteren tijdens het transport van levend vee. De resultaten hiervan worden nu door het Animal Welfare Committee (AWC) geanalyseerd. Tot dusverre heeft de AWC hierover nog geen rapportage gepubliceerd.

Een verbod op de export van levend vee zou vooral grote gevolgen kunnen hebben voor Noord-Ierland. Er vindt namelijk veel transport van levend vee plaats over de Ierse grens.

Het is echter nog maar de vraag of een Brits verbod op de export van levend vee mogelijk is onder WTO-regels. De RSPCA heeft hierover een briefing uitgebracht.

Strengere straffen voor dierenmishandeling

In februari heeft de Animal Welfare (Sentencing) Bill de eerste lezing gehad in het Lagerhuis. De nieuwe wet moet ervoor zorgen dat de maximumstraf voor dierenmishandeling omhoog gaat van maximaal 6 maanden naar maximaal 5 jaar. Hiermee zou de maximale straf voor dierenmishandeling in het VK één van de hoogste zijn in Europa.

Aan de introductie van het wetsvoorstel is een publieke consultatie voorafgegaan waarin 70 procent van de ondervraagden de voorstellen voor strengere straffen steunden. Als de wet wordt aangenomen kunnen de Britse rechtbanken harder optreden in zaken zoals hondengevechten, mishandeling van puppy’s en kittens en verwaarlozing van landbouwhuisdieren.