Digitalisering en innovatie in de landbouw: ontwikkelingen in Frankrijk

Digitalisering van de landbouwsector in Frankrijk maakt een snelle ontwikkeling door. Digitale innovaties zoals robots, sensoren, drones, data, kunstmatige intelligentie en apps kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan onder anderen precisielandbouw.

Het rapport ‘Digitalisering en innovatie in de landbouw: ontwikkelingen in Frankrijk’ geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en spelers op het gebied van innovatie en digitalisering in de Franse landbouw. Het rapport beschrijft voor de belangrijkste technologieën afzonderlijk wat er op dit gebied in Frankrijk gebeurt aan onderzoeksprojecten, startups en ook op het gebied van wetgeving. Verder wordt in het rapport ook aandacht besteed aan de internationale context, met name wat betreft de EU en in hoeverre Europese projecten en financiering een rol spelen, maar ook enkele andere vormen van internationale samenwerking.