Landbouwraad actief in Senegal

Het Nederlands agrarisch bedrijfsleven kan een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de groente- en fruitsector in Senegal. Dat zegt Niek Schelling. Hij is sinds september 2019 landbouwraad in Senegal, en is gevestigd in Rabat, Marokko.

Het accent voor Nederland in Senegal ligt op de handel en de duurzame ontwikkeling van de groenten- en fruitsectoren en de productie van pluimvee en eieren. Ook de relatie met het achterland van de Sahel-regio biedt interessante aanknopingspunten voor samenwerking.
 

Senegal, een eeuwenoude handelsrelatie

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is met zijn landbouwradennetwerk prominent aanwezig in Oost-Afrika. Gezien het groeiende belang van West-Afrika, heeft het ministerie besloten om het werkgebied ook in deze regio uit te breiden.

Senegal is een interessante agrarische handelspartner van Nederland als importeur van uien, pootaardappelen en tuinbouwzaden. Senegal is op zijn beurt een leverancier van groenten zoals sperziebonen en tropisch fruit waaronder mango' s. Nederlandse ondernemers profiteren van de goede mogelijkheden voor verdere landbouwontwikkeling en handel.

Onze deskundige landbouwexpert in Dakar, Viviane Faye, staat u graag te woord!

Landbouwraad Niek Schelling

Senegal is de grootste afzetmarkt voor Nederlandse uien buiten de EU

Het werkgebied van Niek Schelling is sinds augustus 2019 uitgebreid met Senegal.

Politiek stabiel

Senegal is in vergelijking met omliggende landen economisch op de goede weg en politiek stabiel. Het land telt bijna 25 miljoen inwoners. De agrarische sector biedt werk aan een belangrijk deel van de bevolking. In een vruchtbare strook van 100 kilometer breed langs de kust tussen hoofdstad Dakar en het noordelijk gelegen Saint Louis is de tuinbouw geconcentreerd.

Afzet van Nederlandse uien

Voor de Nederlandse uienhandel is Senegal overigens een belangrijk land. Op de lijst van landen buiten Europa waar uien uit ons land worden afgezet, staat Senegal bovenaan.

Het land is interessant als afzetmarkt voor de Nederlandse agrofoodsector en niet alleen voor uien, zegt Schelling. “De inzet van LNV is er komende jaren vooral op gericht om de agrarische productie in het land zelf verder te ontwikkelen. De potentie is er wel, bodemkwaliteit en klimaat zijn uitstekend, zeker voor tuinbouwgewassen. Op termijn kan Senegal een belangrijke producent van voedselgewassen worden voor heel West-Afrika.”

Lees verder onder foto

Groentenmarkt in Dakar

Groentenmarkt in Dakar

Sperziebonen en aardappelen

Nederlandse tuinders hebben Senegal al ontdekt. Een aantal van hen produceert sperziebonen en aardappelen, meestal in joint venture met lokale ondernemers. Deze samenwerking is nodig om grond te kunnen huren of kopen. De boontjes worden vooral geëxporteerd naar Nederland en vervolgens deels doorgevoerd naar omringende Europese landen.

“De uitdaging is nu om de productie op bedrijven van Senegalese boeren te verhogen”, zegt Schelling. “Er is grote behoefte aan uitgangsmaterialen, meststoffen,  landbouwwerktuigen en, niet op de laatste plaats, kennis. Nederlandse leveranciers kunnen hier een rol bij spelen.”

Verliezen in de keten

De postharvest-verliezen zijn in Senegal groot. Als het gaat om uien ligt het verlies op zo’n 45%. Gebrek aan goede opslag- en transportfaciliteiten is daarvan de belangrijkste oorzaak. Met gekoelde opslag en beter vervoer kan het verlies teruggebracht worden naar 5%. Schelling: “Terugdringing van de verliezen is belangrijk voor de voedselzekerheid. En ook voor het inkomen van de producenten. Boeren die hun producten langere tijd kunnen bewaren, zijn minder afhankelijk van de marktprijs in het hoogseizoen.”

'Op het gebied van transport, marktontwikkeling en export is behoefte aan deskundigheid'

Verwerken en verpakken

Ondersteuning bij de verdere ontwikkeling van de tuinbouw staat hoog op de prioriteitenlijst van landbouwraad Schelling. “Daarbij gaat het om de hele keten. Van kennisoverdracht aan boeren tot bewaren, verwerken en verpakken van producten. Ook op het gebied van transport, marktontwikkeling en export is behoefte aan deskundigheid.”

Lees verder onder foto

Rundveehouderij is in opkomst in Senegal

Rundveehouderij is in opkomst in Senegal

Mangoteelt

In Senegal worden ook veel mango’s geproduceerd. Door ziekten en plagen ligt de productie op een relatief laag niveau, terwijl volgens Schelling Nederlandse fruitimporteurs grote belangstelling hebben voor Senegalese mango’s. “Nederlandse handelaren stellen hoge eisen aan importfruit. Aanwezigheid van insecten en residuen van bestrijdingsmiddelen wordt niet op prijs gesteld. Dit vraagt om inzet van biologische gewasbeschermingsmiddelen. Een bedrijf als Koppert kan hier een rol bij spelen.”

Pluimveehouderij

Dit jaar doet Schelling onderzoek naar de verdere behoeften in de Senegalese landbouw aan ondersteuning door Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen. “Denk bijvoorbeeld aan de productie van pluimveevlees en eieren. Ik kan mij voorstellen dat de productie van deze sector nog fors omhoog kan.”