Landbouwraad Iran nu ook actief in Irak

Het werkgebied van landbouwraad Hans Smolders is uitgebreid met Irak. Hij ondersteunt Nederlandse bedrijven uit de agrofoodsector en kennisinstellingen die overwegen actief te worden in het land. Na decennia van onrust en geweld is de wederopbouw in Irak begonnen. Ontwikkeling van de voedselketen staat daarbij voorop.

Circa een miljoen jongeren komt jaarlijks nieuw op de arbeidsmarkt. Op dit moment is voor hen weinig betaald werk beschikbaar. “Voor de stabiliteit van het land is het erg belangrijk dat er meer banen komen,“ zegt Smolders. “Juist de agrarische productieketen kan perspectief bieden op werk voor jongeren. Daar kan het internationale bedrijfsleven een belangrijke bijdrage aan leveren. Aan mij de taak om partijen uit Nederland in Irak de weg te wijzen.”

Internationale organisaties

Smolders is sinds 2017 landbouwraad op de Nederlandse ambassade in Teheran, de hoofdstad van Iran. Sinds kort is hij dus ook actief in Irak. Internationale organisaties zoals de VN en de FAO zijn al langer aanwezig in het land. Nederland draagt financieel bij aan programma’s van deze organisaties. De Iraakse overheid doet nu ook een beroep op individuele landen.

Irak focusland van Nederland

Smolders: “Irak zoekt samenwerking met Nederland, vooral omdat ons land bekend staat om zijn agrarische deskundigheid. Irak behoort tot de groep focuslanden van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Er zijn nu programma’s in ontwikkeling om bedrijven en kennisinstellingen te stimuleren om actief te worden in het land. De uitbreiding van mijn werkgebied is daaraan gekoppeld. Ik kan agrobedrijven de weg wijzen, bijvoorbeeld door samenwerkingspartners te traceren en marktonderzoek uit te voeren.”

'Tuinbouw, zuivel en aardappelteelt zijn de sectoren die in Irak perspectief bieden'

Hans Smolders
Hans Smolders

Onderzoek van de WUR

Onderzoekers van de WUR hebben inmiddels onderzoek gedaan naar de problemen in de agrarische productieketen in Irak, mogelijke oplossingsrichtingen en kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Tuinbouw, zuivel en aardappelteelt zijn de sectoren die perspectief bieden. Dat zijn ook de belangrijkste sectoren waarin het Nederlandse bedrijfsleven in Iran al actief is. “Wat dat betreft kan ik mijn netwerk meenemen naar Irak”, aldus Smolders.

Ontwikkeling private sector

De Nederlandse ambassade in de Irakese hoofdstad Bagdad is nauw betrokken bij het overleg van alle buitenlandse organisaties die actief zijn bij de wederopbouw van Irak. Ontwikkeling van de private sector en kennisoverdracht zijn hierbij speerpunten. Om de twee maanden komen alle organisaties bij elkaar om de internationale inzet te coördineren. Smolders: “Nederland zit ook aan tafel. Zo horen wij welke tenders worden uitgeschreven, bijvoorbeeld op het gebied van ketenontwikkeling. Ik kan hierover belangstellende partijen uit Nederland informeren.”

Nederlandse bedrijven al actief

Er zijn overigens al Nederlandse agrobedrijven aanwezig in Irak, bijvoorbeeld Rijk Zwaan (plantaardig uitgangsmateriaal) en HZPC (pootaardappelen). Ook een aantal kassenbouwers en zuivelbedrijven hebben het land gevonden.

Volgens landbouwraad Smolders importeert Irak veel voedsel uit omringende landen zoals Turkije en Iran. De invoer leidt tot lage opbrengstprijzen voor de Iraakse boeren. Bovendien zijn de productieketens in het land slecht georganiseerd. “De boeren hebben geen goede aansluiting op de markt. Ketenontwikkeling is een van de grootste uitdagingen. Juist op dat terrein kunnen Nederlandse bedrijven ondersteuning bieden.”

Contact

Landbouwteam, Nederlandse Ambassade, Teheran:

  • Email: bag-lnv@minbuza.nl
  • Twitter @AgroIraq
  • Tel:  (+964) 780 053 4797 (Baghdad)
  •          (+964) 751 501 9756 (Erbil)
  •          (+98) 212 366 02 12 (Teheran)