'Perspectief op technologische samenwerking met VS'

Maak kennis met landbouwattaché Elselien Breman. Zij is sinds de zomer van 2019 samen met landbouwraad Marianne Vaes actief voor de Nederlandse agrofoodsector in de Verenigde Staten en Canada. “De agrarische sector in de VS loopt niet alleen qua productieomvang mondiaal voorop, maar ook qua innovatiekracht.”

De handelspolitieke spanningen tussen Verenigde Staten en de rest van de wereld en zeker met China, zijn afgelopen jaar toegenomen. De hectiek in de wereld heeft invloed op het werk van het landbouwteam op de Nederlandse ambassade, zegt landbouwattaché Elselien Breman. “Ik ben net begonnen, maar merk nu al dat de verhoudingen in de internationale handel veranderen. Dat heeft ook gevolgen voor de exporterende Nederlandse agrobedrijven en dus voor de inzet van ons team. Dit is een spannende, maar vooral ook boeiende tijd om in de VS aan de slag te gaan.”

Elselien Breman

Elselien Breman

Internationale focus

Breman heeft landbouweconomie gestudeerd aan de WUR. Zij studeerde onder meer onderzoek aan de landbouwuniversiteit in Illinois en werkte bij de Europese Commissie in Brussel. Na haar afstuderen kreeg zij een baan op het ministerie van LNV bij de directie Europees, Internationaal en Agro-economisch Beleid.

Daar hield zij zich bezig met onder meer de Brexit, het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, kringlooplandbouw en het versterken van de positie van de boer in de keten. “Het internationale werkveld heeft mij altijd gefascineerd. Mooi dat ik komende jaren op hetzelfde terrein, maar nu in een totaal andere functie, weer actief kan zijn.”

Bevalt het wonen in Washington?

“Absoluut, wat een bruisende stad! Het kleine stadje waar ik in Illinois woonde is onvergelijkbaar met deze metropool, het politieke epicentrum van de VS. Hier wonen leuke mensen, erg toegankelijk en je hoeft je er geen moment te vervelen. Washington is een drukke stad, maar ook erg groen. Er zijn hier een paar prachtige parken en binnen twee uur rijden ben je aan het hiken in een van de nationale parken. Ik wist niet dat Washington zo veel te bieden had. Het is ook een stad met, zoals in de rest van de VS, grote ongelijkheden.”

'Er komt hier steeds meer aandacht voor diversificatie en voor producten met meer toegevoegde waarde''

Biedt dat kansen voor de Nederlandse agrofoodsector?

“De Amerikaanse landbouw kampt met een gebrek aan arbeidskrachten, waterschaarste en achteruitgang van de bodemvruchtbaarheid. De oplossing wordt gezocht in automatisering, robotisering, en precisielandbouw. De technologische ontwikkelingen gaan snel, net als in ons land.

Ook de wens om de voedselproductie te verduurzamen neemt toe. Ook hier veranderen consumentenbehoeften en neemt de aandacht voor dierenwelzijn en alternatieve eiwitbronnen toe. In Nederland kiezen we voor een transitie naar kringlooplandbouw. Dat woord gebruiken ze hier niet, maar de langetermijnstrategie is vergelijkbaar.

Juist daarom zie ik grote kansen voor samenwerking tussen de VS en Nederland, vooral op het terrein van innovatie, technologie en onderzoek. De gemeenschappelijke vraag is dan: hoe kunnen we samenwerken en elkaar versterken?”

Het Amerikaanse landbouwministerie organiseert ieder jaar een Agricultural Attaché Tour voor alle landbouwraden in Washington DC.

Wordt er al samengewerkt op die terreinen?

“Zeker. Mooi voorbeeld is de samenwerking tussen Nederland en Californië op het gebied van digitalisering, precisielandbouw en het terugdringen van verliezen in de voedselketen. Kennisinstellingen, bedrijven en overheden aan beide kanten van de oceaan hebben hierover afspraken gemaakt die nu worden uitgevoerd. Ook liggen er veel kansen om samen te werken op het terrein van de verduurzaming van de melkveehouderij."

Wat kan de bijdrage van een landbouwattaché zijn op dit punt?

“Samenwerking op het gebied van agrotechnologie tussen de VS en Nederland staat bovenaan mijn prioriteitenlijst. Ik ga komend jaar op zoek naar kansen voor nieuwe samenwerkingsverbanden. Zo wordt de samenwerking met Californië uitgebreid naar de staat Washington en liggen er ook kansen op deze thema's in andere staten van de VS.

Het bezoek van LNV-minister Schouten in november aan de VS en Canada kan leiden tot nieuwe vormen van samenwerking. Als het gaat om innovatie en technologie hebben Nederland en de VS elkaar veel te bieden. Aan mij de taak om de partijen met elkaar in contact te brengen.”

Contact

Landbouwteam Nederlandse ambassade Washington:
E-mail: was-lnv@minbuza.nl
Telefoon: +1 202 274 2502
Twitter: @AgUSACAN