Floriade Expo 2022 mikt op 2 miljoen bezoekers

De organisatoren van de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022 mikken op twee miljoen bezoekers, waarvan de helft uit het buitenland. Er zijn gesprekken gaande met tuinbouworganisaties in zo’n veertig landen. Doel is om met een twintigtal landen overeenstemming te krijgen over officiële deelname aan de Floriade.

Gerekend wordt op 400.000 bezoekers die beroepsmatig in de tuinbouwketen actief zijn. Ook hiervan zal naar verwachting de helft uit het buitenland komen. Net zoals op eerdere edities van de Floriade zullen internationale handelsdelegaties de expo bezoeken. De landbouwraden op de Nederlandse ambassades zijn hier nauw bij betrokken.

Afspraken met China en Qatar

Recent is in Beijing een intentieovereenkomst getekend met de China Flower Association over deelname aan de Floriade. Zeker is ook dat Qatar in 2022 met een eigen expositie op het terrein aanwezig is. Voor de Floriade vormen de gemaakte afspraken met deze landen een belangrijke mijlpaal. De organisatoren gaan ervan uit dat dit een positief effect heeft op de lopende gesprekken met andere landen.

Groene stad

Kernthema van de wereldtuinbouwtentoonstelling is Growing Green Cities. Met producten uit de Nederlandse tuinbouw – groenten, fruit, uitgangsmaterialen, bloemen, bomen en heesters – wordt de bezoekers duidelijk gemaakt wat Nederland te bieden heeft. Subthema’s zijn voeding, energie en gezondheid. De opzet is om bezoekers te raken door alle zintuigen te prikkelen. Zo kunnen de bezoekers gerechten bereiden van producten die op het terrein wordt gekweekt.

Kavelindeling Floriade-terrein

Twee kassen

Op dit moment wordt hard gewerkt op het Floriadeterrein in Almere. Een groot aantal bomen is al geplant, het patroon van wegen en paden is zichtbaar. Het terrein telt 192 kavels van circa 1.000 m2. Er worden twee kassen gebouwd: een zogeheten belevingskas en een professionele kas. Deze tweede kas bevat hoogwaardige tuinbouwtechnologie van Nederlandse origine, bijvoorbeeld op het terrein van klimaatbeheersing.

Jonge ondernemers

De organisatoren van de Floriade willen ondernemers uit de Nederlandse tuinbouw intensief betrekken bij de expo. Dat gebeurt onder meer via de oprichting van vier adviesraden waarin jonge ondernemers zitting hebben. Deze raden (beplanting, horti, flori en vollegrond) komen dit najaar voor de eerste keer bij elkaar.

Forest House (architect: Erick van Egeraat)

Zevende editie

De Floriade Expo 2022 is de zevende editie die in Nederland wordt georganiseerd. Vorige edities waren in Rotterdam, Amsterdam (twee keer), Zoetermeer, Haarlemmermeer en Venlo. Op het terrein in Almere wordt een aantal Green Embassies gebouwd. Deelnemende landen kunnen hierin hun eigen tuinbouwsector presenteren.

Nieuwe stadswijk

De Expo is tegelijkertijd het startsein van de bouw van een nieuwe stadswijk in Almere, de groene wijk Hortus. Bijna alle expositiegebouwen krijgen na de zomer van 2022 een functie in de wijk. Niet alleen voor wonen, maar bijvoorbeeld ook om plek te bieden aan een restaurant of voor cultuur.

De Floriade is geopend van 28 april tot en met 23 oktober 2022.