Agtech MKB/scale ups bij de Handelsmissie naar Zuid-Afrika

Zoals door RVO bekend gemaakt (zie link: https://www.rvo.nl/actueel/evenementen/handelsmissie-resilient-cities-zuid-afrika?utm_campaign=eco&utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email ) wordt er van 18 tm 21 november een handelsmissie naar Zuid Afrika georganiseerd. Het centrale thema hiervoor is ‘resilient cities’. In deze aankondiging is ook uitgebreide informatie te vinden over handel doen in Zuid Afrika en het programma van de handelsmissie zelf.

Focussectoren zijn o.a. Nederlandse bedrijven die actief zijn op het gebied van innovatieve technologie voor voedselzekerheid en circulaire economie. Meer in het bijzonder willen we MKB bedrijven/scale ups de kans geven gebruik te maken van een op maat gesneden programma. Dat programma zal bestaan uit:

 • Een voorbereiding/intake voor het bezoek (door o.a. deelname aan het kansenseminar op 20 september aanstaande, zie link : https://www.rvo.nl/actueel/evenementen/kansenseminar-zuid-afrika-technology-and-innovation-resilient-and-smart-cities);
 • Deelname aan (1 op 1) bezoeken/gesprekken met Zuid Afrikaanse counterparts (like minded bedrijven, investeerders) in en rondom Johannesburg en Kaapstad gebaseerd op de wensen van de deelnemer;
 • Deelname aan overige onderdelen van de handelsmissie (van 19 – 22 november zoals aangekondigd door RVO);
 • Deelname aan een eigen programma als onderdeel van het CoCreateMyCity event in Kaapstad (Agtech programma en deelname aan ‘ entrepreneurship en design thinking sessie) (21 november) en
 • Nazorg verleend door de ambassade en RVO.

Gezien de kansen voor bedrijven vragen we met name meer specifiek scale ups op de volgende terreinen te reageren:

 • Precisie landbouw (remote sensing voor applicaties, ter verbetering van watergebruik en bijvoorbeeld gebruik nutriënten);
 • Conservation agriculture (no tillage technologie, bodemverbetering technologie);
 • Technologie om voedselverspilling te voorkomen of verminderen (verlenging levensduur producten, verbetering logistiek/koudeketen);
 • Gebruik/ontwikkeling van biologisch verpakkingsmateriaal;
 • Technologie om food waste te gebruiken (voor energie, voor feed);
 • Technologie/systemen om producenten en consumenten directer met elkaar te verbinden (verkorten keten);
 • Nieuwe plantaardige proteïne producten ontwikkelen/vermarkten.

Scale ups op deze terreinen worden uitgenodigd deel te nemen. De scale ups met de beste aanmeldingen krijgen de reis- en verblijfskosten vergoed (er is wel een fee voor deelname aan de missie). Waaraan moet de scale up dan voldoen:

 • Geregistreerd staan bij de KvK;
 • Het hebben van een innovatief product in 1 van de boven genoemde gebieden waarbij aangetoond wordt dat dit voorziet in een huidige behoefte in Zuid(elijk) Afrika of voorziet op een fundamenteel andere manier in een al voorziene behoefte;
 • Het bedrijf hoeft niet per sé een technologie bedrijf te zijn maar het moet wel een technologie component kennen;
 • Het bedrijf verkoopt het product/de dienst al op commerciële wijze elders;
 • Het bedrijf dient voldoende inkomsten te hebben uit verkoop;
 • Het bedrijf moet de ambitie hebben de Zuid(elijk) Afrikaanse markt op te gaan, waarbij dit aangetoond wordt dmv een businessplan;
 • Het bedrijf mag niet meer dan €10 mln aan investeringen hebben aangetrokken;
 • Het bedrijf heeft een gebalanceerd team met wetenschappelijke, technologische en business vaardigheden.

Milestones:

 • 20 September deelname kansenseminar met Q&A sessie voor geïnteresseerde Agtech MKB/scale ups
 • 27 September aanmelding Agtech MKB/scale ups die kans willen maken op vergoeding reis- en verblijfskosten
 • 4 Oktober selectie en verkiezing bedrijven die reis- en verblijfskosten vergoed krijgen
 • …. Nader te bepalen verdere intake/voorbereiding van deelnemende bedrijven
 • 19 – 22 November deelname missie Johannesburg/Kaapstad
Fruit

Wijngaard bij Kaapstad