Smart Agriculture Seminar - Stellenbosch

Op 1 augustus organiseerde het LNV team van de Nederlandse ambassade in Pretoria een seminar over smart agriculture. Dit als onderdeel van een grotere landbouw handelsmissie naar Kaapstad waar er verschillende activiteiten waren. Het doel van de bijeenkomst was om nieuwe projecten en technologieën omtrent duurzame en toekomstgerichte landbouw te bespreken met een selecte groep van aanwezigen.

De workshop was verdeeld over de gehele dag met eerst centrale presentaties en vervolgens verschillende kleinere uitbreeksessies waar aanwezigen zelf kozen welke ze wilden bijwonen. De eerste centrale presentaties gingen over de ontwikkelingen binnen de landbouw sector met een specifieke focus ook op de bedekte teelt. Aan het eind van deze centrale presentaties waren er paneldiscussies en werden vragen vanuit het publiek beantwoord.

Smart Agriculture Seminar @ ARC Infruitec, Stellenbosch (1 augustus 2019)

De eerste presentatie werd gegeven door het hoofd van het departement van Landbouw van de Western Cape provincie, Joyene Isaacs, de presentatie schetste de beleidssituatie rondom duurzame landbouw en moedigde bedrijven aan om samen te werken. 

De Nederlandse situatie werd daarna beschreven door de directeur van GroentenFruithuis Gert Mulder die ook de ontwikkelingen beschreef in Nederland met betrekking tot de circulaire economie.

Daarna gaf Greencape één van de partners een presentatie over de status van duurzame landbouw in Zuid-Afrika en waar eventuele kansen liggen voor het (Nederlandse) bedrijfsleven. Nadat deze ontwikkelingen waren besproken gingen de volgende rondes meer over wat voor soort technieken er gebruikt kunnen worden om de landbouw sector in Zuid-Afrika  duurzamer te maken.

Deze ronde bevatte ook specifieke projecten waar de Nederlandse ambassade bij betrokken is zoals het “Rain 4 Africa” project, een online app voor boeren die hen nauwkeurige informatie geeft over weer en klimaat, zodat boeren beter hun acties kunnen plannen.

Het tweede project dat werd besproken was de ontwikkeling van een Centre of Excellence voor tuinbouw, dit centrum is een initiatief van de Nederlandse Ambassade en Delphy. Het doel is een plek te maken binnen het terrein van de Universiteit van Stellenbosch waar nieuwe duurzame technieken en technologieën voor kassenbouw kunnen getest worden en vervolgens kennis kan worden verspreid naar (toekomstige) gerbuikers.

In de laatste ronde werd er door een vertegenwoordiger van Universiteit Wageningen een presentatie gegeven over de unieke aanpak van Nederland om innovatie te stimuleren binnen de agrarische sector.

Er waren ook pitches van Koppert en Rijkzwaan over nieuwe innovatie technologieën en producten die ze aanbieden. Na de lunch waren er 3 verschillende kleinere workshops hier werden onderwerpen besproken als, hoe praktijk ervaring beter verworven kan worden in agrarisch onderwijs (deze workshop werd voorgeleid door Delphy), unieke diensten voor boeren en hoe ze het kunnen gebruiken werd gepresenteerd (door Eleaf), informatie over producten van Nederlandse bedrijven om de productiviteit duurzaam te verhogen (door Koppert en Enza Zaden).

Smart Agriculture Seminar Pitches @ ARC Infruitec, Stellenbosch (1 augustus 2019)

De workshop was uniek, omdat het de verschillende groepen bij elkaar bracht, boeren, bedrijfsleven, overheid, de universiteiten en media zoals TEDx Johannesburg wat voor interessante discussies zorgden. Er waren ongeveer 70 deelnemers waardoor er verschillende ingangspunten en meningen waren.

Een ander opvallend punt was dat sommige deelnemers zich niet vantevoern hadden geregistreerd, maar tijdens de PMA-conferentie over de workshop hadden gehoord en spontaan besloten te komen.

De workshop was een unieke kans om de projecten waar de ambassade diep bij betrokken is te presenteren en meer interesse te genereren. Tegelijkertijd was het ook een gelegenheid voor het Nederlandse bedrijfsleven om producten en diensten te tonen en zakelijke contacten aan te gaan.