Importverbod VK op eiken wegens eikenprocessierups

Het Verenigd Koninkrijk verbiedt op dit moment de import van grotere eiken vanuit alle EU-landen. Aanleiding is de vondst van de zeer schadelijke eikenprocessierups op een substantieel aantal zendingen vanuit de EU, waaronder uit Nederland.

Eikenprocessierups
Beeld: Luc Hoogenstein (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode

Het importverbod geldt voor alle bomen van het genus Quercus, uitgezonderd Q. suber (kurkeik), met een omtrek van meer dan 8 centimeter op 1,2 meter hoogte. Voor de betreffende bomen mag geen plantenpaspoort met code ZP-a16 meer worden afgegeven. Terwijl de plaagdruk in Nederland dit jaar veel groter dan voorheen is, komt in het VK de eikenprocessierups vooralsnog op beperkte, maar toenemende schaal voor. Het VK wil voorkomen dat er nog meer bomen met de rupsen binnenkomen.

Als momenteel bij inspectie in het VK een eikenprocessierups wordt aangetroffen, worden alle eiken uit deze partij getraceerd en vernietigd. Dit is binnen de EU-wetgeving een gebruikelijke maatregel bij vondsten van quarantaine-organismen. Ook strengere maatregelen zijn toegestaan. Dit geldt ongeacht het type partij, dus ook bij vondsten in partijen bos en haagplantsoen.

Het verbod is van kracht in alle landen binnen het VK, dus niet alleen in Engeland maar ook in Schotland, Wales en Noord-Ierland. Formeel is de regio Londen geen Protected Zone, omdat de eikenprocessierups zich daar al gevestigd heeft. De Britse autoriteiten roepen echter op om ook naar deze regio geen eiken te exporteren, om de risico’s van verspreiding niet nog verder te vergroten.

Omdat de vondsten vooralsnog alleen zijn gedaan op laanbomen, mogen de kleinere bomen (inclusief bos en haagplantsoen) nog wel geïmporteerd worden, maar de Britse autoriteiten vragen om hiermee zeer terughoudend te zijn. De NVWA adviseert kwekers en handelaren daarom ook bij export van kleinere bomen grote zorgvuldigheid in acht te nemen. Vanwege de huidige hoge plaagdruk is het niet ondenkbaar dat vrouwtjes ook op de kleinere bomen eitjes gaan afzetten.

Het landbouwteam van de Nederlandse ambassade in Londen adviseert Nederlandse kwekers en handelaren die desondanks overwegen om eiken te exporteren naar het Verenigd Koninkrijk om overleg te plegen met de NVWA en/of brancheorganisatie Anthos.